Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Krav til pasfoto

Kravene til et pasfoto er de seneste år blevet skærpet og der stilles særlige krav til fotoet:                                                                                        

I kraft af de skærpede krav er det ikke anbefalelsesværdigt, at benytte fotoautomater og softwareprogrammer fra egne hjemme-PC'ere til fremstilling af pasfotoet. Der skal være tale om et vellignende fotografi, hvilket oftest betyder, at du skal medbringe et nyt pasfoto af dig selv. For at Borgerservice ikke skal afvise dit foto, kan vi derfor anbefale, at du får lavet et pasfoto ved en fotograf eller benytter dig af kommunens opstillede foto-/pasmaskine i borgerservicecentret i Hinnerup.

Pas ekspeditioner kan IKKE foretages på kommunens biblioteker.

Selvbetjening til pasbestilling og anmeldelse af bortkommet pas

Du kan benytte selvbetjening, når du skal ansøge om dansk pas, det gælder hvad enten du ansøger om pas til en voksen eller til dit barn.

I selvbetjeningsløsningen har du mulighed for at angive din højde, indfødsret, om du tidligere har fået udstedt pas, betale for dit pas med dankort eller internationale betalingskort eller foretage tidsbestilling til pasudstedelsen.

Fordelen ved at benytte selvbetjening er, at du undgår ventetid for enten dig eller hele familien, når du/I skal give personligt fremmøde.
Når du har benyttet dig af selvbetjening, skal du dog fortsat give personligt fremmøde, da dit pas skal være forsynet med underskrift i passet, foto samt fingeraftryk (over 12 år).

Hvis du skal bestille pas til dit barn er fordelen ved at benytte selvbetjening også, at begge forældremyndighedsindehavere har mulighed for at udfylde og signere en samtykkeerklæring for pas til børn, såfremt begge forældremyndighedsindehavere ikke giver personligt fremmøde sammen med barnet.

Du skal være opmærksom på, at betaling for pas/passene ikke trækkes fra din bankkonto, før du/I har givet personligt fremmøde i Borgerservicecentret.

Hvis du eller dit barn har mistet dit/jeres pas, har du også mulighed for at benytte selvbetjening til at melde dit pas bortkommet. Du undgår dermed at skulle bruge tid på at udfylde en besværlig papirblanket ved det personlige fremmøde.

Du skal anvende NemID, når du skal ansøge om dansk pas via selvbetjening.


Ansøg om dansk pas til voksen


Ansøg om dansk pas til barn (fælles forældremyndighed)

Ansøg om dansk pas til barn (eneforældremyndighed)

Meld dit pas for voksen bortkommet

Meld dit pas til barn bortkommet (fælles forældremyndighed)

Meld dit pas til barn bortkommet (eneforældremyndighed)


Pasfoto samt tidsbestilling i kommunen

Favrskov Kommune tilbyder, at du kan få taget dit foto til passet, når du henvender dig til Borgerservicecentret i Hinnerup.

Prisen for foto udgør 115,- kr. (2015).

Hvis du vil undgå ventetid, når du skal have udstedt pas, har du mulighed for at bestille tid i den digitale pasbestilling "Pas-Porten" i Borgerservicecentret på adressen Skovvej 20 i Hinnerup. Du kan for eksempel bestille tid til hele familien på én gang.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke er et krav, at du bestiller tid med henblik på udstedelse af pas. Forskellen kan dog være, at du må regne med ventetid uden tidsbestilling.

Læs mere om tidsbestilling

Bestil tid til pasudstedelse

Du skal være opmærksom på, at det i nogle situationer kan være vanskeligt at foretage fotooptagelse af børn under ca. 3 år. Og derfor kan det i nogle situationer forekomme, at kommunens pasekspedition må henvise til en fotoforhandler.

 
Sidst opdateret: 07-01-2015
Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
Side ID: 5547