You are here

04.12.2019: Helhedsplan for Foldby-Norring endeligt vedtaget

Favrskov Byråd har vedtaget ’Helhedsplan for Foldby-Norring’

Forslaget til ’Helhedsplan for Foldby-Norring’ har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 9. maj til 4. juli 2019. I forbindelse med den offentlige høring er der afholdt borgermøde 13. juni 2019, hvor helhedsplanen blev præsenteret og borgerne havde mulighed for at komme med kommentarer.

Der er i høringsperioden indkommet fem høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler kollektiv trafik, Korsholm Skole, området der i helhedsplanen er benævnt ’Mødestedet’, etablering af sti langs Norring Møllebæk og området udlagt til boliger nord for Foldby ved Nøragervej.

Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer i helhedsplanen.

Helhedsplanen  fastlægger en retning for den overordnede fremtidige udvikling af Foldby-Norring. De endelige bestemmelser og rammer for Foldby-Norring fastlægges i den kommende kommuneplan og i den konkrete lokalplanlægning.

Helhedsplanen er en ikke-lovbunden plantype, der ikke i sig selv har retsvirkning for ejere og brugere inden for området. Planen er et internt planlægningsredskab for kommunen, der formidler de overordnede tanker og visioner for områdets udvikling.

Senest opdateret

18.12.2019
mthi