You are here

09.05.2019: Forslag til Helhedsplan for Foldby-Norring

Byrådet fremlægger forslag til Helhedsplan for Foldby-Norring i offentlig høring.

Formålet med helhedsplanen er at fastlægge en retning for den overordnede fremtidige udvikling af Foldby-Norring. De endelige bestemmelser og rammer for byen fastlægges i den kommende kommuneplan og i den konkrete lokalplanlægning.

Helhedsplan for Foldby-Norring fastlægger:

  • Placering og omfang af nye boligområder.
  • Infrastrukturen.
  • Placering af aktivitetsområder i byen.
  • Visuelle og fysiske forbindelser til den omkringliggende natur.
  • Fremtidig udvidelsesretning for Korsholm Skole.
     

Helhedsplanen er en ikke-lovbunden plantype, der ikke i sig selv har retsvirkning for ejere og brugere inden for området. Planen er et internt planlægningsredskab for kommunen, der formidler de overordnede tanker og visioner for områdets udvikling.

Borgermøde

Torsdag 13. juni afholder Foldby-Norring Lokalråd og Favrskov Kommune borgermøde kl. 19-21 på Friskolen i Hinnerup, hvor planen vil blive præsenteret.

Offentlig høring

Forslag til Helhedsplan for Foldby-Norring er fremlagt i offentlig høring til 4. juli 2019.

Evt. skriftlige bemærkninger til forslag til Helhedsplan for Foldby-Norring skal være Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 4. juli 2019. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk.

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslagene.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høringssvarene er offentlige i samme øjeblik, Favrskov Kommune har modtaget dem. Det vil sige, at fx journalister kan ønske dem udleveret til brug for eksempelvis artikler og indslag i tv – også inden høringsperioden er udløbet. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

11.06.2019
mthi