1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.600 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,2 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Planudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere om Favrskov Kommune her på hjemmesiden

3. Børn og skole

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.
 
I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Læs hele ledelsesgrundlaget her

3.1.  Hadsten Skole

Hadsten Skole er fysisk placeret i Hadsten med gode transportmuligheder, grønne omgivelser og tæt på Favrskov Gymnasium og Den jydske Haandværkerskole. Hadsten Skole er en et-plan skole fra 1969.

Hadsten Skole er en veldrevet skole med cirka 700 elever. Fra 0.klasse til 6.klasse er der to spor pr. årgang, og 140 elever er tilmeldt skolens SFO. I udskolingen er der 5 spor pr. årgang, da Hadsten Skole er overbygningsskole for to andre folkeskoler i området. Derudover har skolen  specialklasserække for elever med autisme.

90 dygtige medarbejdere arbejder engageret for at skabe en god og varieret skoledag for alle eleverne

Skolens fysiske rammer er løbende blevet renoveret igennem årene.

Ledelsen består af to afdelingsledere, en viceskoleleder samt en skoleleder. 

Skolen har en god opbakning fra en engageret og deltagende forældregruppe og skolebestyrelse, vores mål er at være det naturlige skolevalg for skoledistriktets forældre og børn.

Skolens indsatsområder i skoleåret 2021-2022

 • Tillidsfulde relationer og en skole, der åbner op for forældre og lokalsamfund
 • Udvikling af professionelle læringsfællesskaber og inkluderende fællesskaber
 • Datainformeret ledelse og ledelse tættere på
 • Læsning og bevægelse

4. Hovedopgaver

Som afdelingsleder for mellemtrin og specialklasser bliver du hovedansvarlig for den daglige drift, samt sikre den forsatte udvikling. Det kræver, at du skal fastholde den røde tråd imellem de allerede igangsatte processer samt prioritere nye og nødvendige udviklingstiltag.

Eksempler på afdelingslederens arbejdsområder

 • Personaleledelse/Ledelse tæt på praksis
 • Kvalitetssikring af skoletilbud i begge afdelinger, herunder systematisk opfølgning og sagshåndtering
 • Sikring af allerede i gangværende indsatser, herunder udvikling af inkluderende læringsmiljøer og professionelle læringsfællesskaber
 • Administrative opgaver og daglig drift herunder skemalægning og vikardækning

5. Referenceforhold

Afdelingslederen refererer til skoleleder, Katrine Klixbüll

6. Dine kompetencer

Vi forventer, at du med en inddragende og anerkendende ledelsesstil formår at drive og udvikle mellemtrin og specialklasser i samarbejde med skolens personale og ledelsesteam. Det er vigtigt, du er lyttende og reflekterende samt tydelig i din kommunikation både i skrift og tale.

Ledelsesmæssigt og personligt forventer vi, at du er:

 • Handlekraftig, struktureret og systematisk
 • Beslutningsdygtig og kan gøre din indflydelse gældende, gennem en inddragende ledelsesstil.
 • Helhedsorienteret, kan sætte retning og danne et godt overblik.
 • Engageret og empatisk.
 • Robust og ikke lader dig gå på af kritik.
 • Udadvendt og tillidsfuld.

Vi forventer, at du har:

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Erfaring fra skoleområdet
 • Lederuddannelse – eller vilje til at påbegynde en lederuddannelse

7. Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med aktuelt arbejdssted Hadsten Skole efter gældende overenskomst.

8. Ansættelsesprocedure

Ansøgningsfrist er søndag 9. januar 2022

1. samtale afholdes onsdag 12. januar 2022

2. samtale afholdes onsdag 26. januar 2022

Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. samtale udarbejdet en personprofil. Der er tilbagemelding på personprofilen den 22. januar 2022

Tiltrædelse forventes 1. marts 2022.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Katrine Klixbüll - skoleleder
 • Troels Ravn-Mikkelsen – afdelingsleder, udskoling
 • Simon Jon Antonsen – afdelingsleder, indskoling, SFO og klub
 • Frank Kejlberg, konstitueret viceskoleleder
 • Vivian Marie Sørensen – Pædagog SFO, klub/ TR og AMR
 • Ida Popp Thomsen – lærer og afdelingskoordinator, indskoling
 • Pia Ryrberg Moelsby, TR og lærer i specialafdelingen
 • Susanne Larsen, formand for skolebestyrelsen
 • Henrik Mørck Mogensen, forældrerepræsentant

I 2. samtalerunde deltager skolechef Morten Lyhne Sørensen samt rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen.

8. Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte skoleleder Katrine Klixbüll, 89 64 47 21 eller på kjkl@favrskov.dk

Alle interesserede ansøgere opfordres til at besøge Hadsten Skole. Aftale herom kan ske på 89 64 47 20 eller på kjkl@favrskov.dk  Vi har primært besøgsdage 17. december, 20. december, 6. og 7. januar – men ring eller skriv, så finder vi tiden til dit besøg.