You are here

Aktivitetscenter Elbæktoften

Aktivitetscenteret tilbyder aktivitet, samvær og beskyttet beskæftigelse til dig med fysisk- og psykiske funktionsnedsættelser.

Vores tilbud tager udgangspunkt i  vision ”Mest muligt i eget liv”. Det vil sige, at vores aktivitet og samværstilbud skal understøtte, at du tager mest muligt ansvar i dit liv. Herudover tilrettelægges aktivitetstilbuddet ud fra dine ønsker, behov og udviklingsperspektiv frem for din funktionsnedsættelse.

Vi lægger vægt på, at aktivitetscenteret udvikler sig i takt med de forskelligartede ønsker. Derfor inddrager vi løbende nye aktivitetstilbud. 

I øjeblikket har vi et højskoletilbud for de yngre brugere, et multimedieværksted med fokus på kommunikation og læring, samt et værksted, der arbejder med kreative udtryksformer. Herudover har vi tilbud til borgere med behov for sansestimulation, et montage- og træværksted, samt et køkken, der dagligt producerer og sælger frokost til brugere og ansatte.

Aktivitetscenter Elbæktoften på Tilbudsportalen.dk

Publikationer

Kontakt

Aktivitetscenter Elbæktoften
Elbæktoften
8370 Hadsten
Mandag08.00 - 15. 00
Tirsdag08.00 - 14.00
Onsdag08.00 - 15. 00
Torsdag08.00 - 15. 00
Fredag08.00 - 15. 00
Ove Kousholt Højer
Afdelingsleder
Tlf. 89 64 16 35

Senest opdateret

05.12.2019
mbdm