You are here

Arbejdet med en ny motorvejs-shunt er gået i gang

Bilister kan se frem til mindre kø med nyt vejspor i forbindelse med tilkørsel til E45.

Arbejdet med at lave et ekstra vejspor – en såkaldt shunt – er nu gået i gang ved motorvejstilkørslen Aarhus N ved Søften. Shunten gør det muligt for bilister fra Søften-siden at køre direkte på motorvejen i sydgående retning uden at skulle gennem rundkørslen ved motorvejen. Den nye vej vil dermed bløde op på de trafikale udfordringer i området både morgen og eftermiddag.

Cykelstien ind mod Aarhus er blevet lukket, og cyklisterne skal under arbejdet med shunten benytte cykelstien på den nordlige side af Århusvej. Nu bliver der ryddet, frigravet kabler og nedtaget belysningsmaster i arbejdsområdet, og herefter går selve anlægsarbejdet i gang.

Det er planen, at shunten er klar til brug i slutningen af 2020. Beregninger viser, at den vil mindske den samlede tid, som bilister sidder i kø, med 83 procent i morgentrafikken og 67 procent om eftermiddagen. Den enkelte bilist kan se frem til en gennemsnitlig besparelse på syv minutter.

Senest opdateret

14.08.2020
krtr