You are here

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, som breder sig hurtigt. Den er giftig for mennesker, og derfor skal du hjælpe med at bekæmpe den.

Udover at kæmpe-bjørnekloen breder sig hurtigt, ødelægger den blandt andet vandløbene. Desuden er planten så giftig, at områder, der er plaget af kæmpe-bjørneklo, er utilgængelige for mennesker.

Planten kan blive 2-5 meter høj, og dens stængel har normalt en tykkelse på 5 til 10 cm. Bladene er store og kan blive op til 1,5 meter lange.

Du skal give kommunen en melding, hvis du ser en kæmpe-bjørneklo. Det kan du gøre på flere måder: 

Favrskov Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kan downloades her

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

 • Hvordan bekæmper du planten?

  Det anbefales, at bekæmpe to gange mellem 15. april og 1. juni. Det er vigtigt at starte tidligt, når planterne kun har to blade og er 10 -15 cm høje.

  Jo mindre planterne er, jo nemmere og billigere er det at bekæmpe dem. 

  Vi fører kontrol med bekæmpelsen - og vi arbejder ud fra følgende tidsfrister:

   

  1. Bekæmpelse - inden 15. maj
  2. Bekæmpelse (eller kontrol af 1. bekæmpelse) - inden 15. juli
  3. Bekæmpelse (eller kontrol af 2. bekæmpelse) - inden 1. september
 • Har jeg pligt til at bekæmpe planten?

  Alle grundejere i Favrskov Kommune har pligt til at bekæmpe den giftige kæmpebjørneklo på egne arealer, så planten ikke spreder frø.

  Det er vigtigt, at alle, der ejer jord i Favrskov Kommune, bekæmper bjørnekloplanterne, inden de sætter frø, da frøene hurtigt spredes til omkringliggende arealer, og dermed gives problemet videre til andre.

  Vi fører tilsyn med bekæmpelsen i kommunen og er forpligtiget til at handle på manglende bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Manglende bekæmpelse kan medføre påbud. Såfremt et påbud ikke efterkommes kan Favrskov Kommune lade en bestand af kæmpe-bjørneklo blive bekæmpet på lodsejers egen regning.

   
   

 • Læs mere om andre invasive arter

  Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om andre invasive arter og se hvad du selv kan gøre.

   

Senest opdateret

03.01.2020
anoh