You are here

Beredskab og Sikkerhed

Beredskab og Sikkerhed har til opgave at bekæmpe brande, udføre redningsopgaver og hjælpe ved miljøuheld.

Pr. 1. januar 2016 er Favrskov Brandvæsen blevet en del af den nye fælles beredskabsenhed Beredskab og Sikkerhed, Randers-Favrskov-Djursland.

Har du spørgsmål til brandvæsenet kan du finde kontaktoplysninger og yderligere information på www.beredskabogsikkerhed.dk.


 

 

Senest opdateret

07.04.2016
anoh