You are here

Børn med behov for særlig støtte

Familierådgivningen tilbyder lettere familieorienteret rådgivning til børn, unge og forældre, der oplever problemer.

Formålet med familierådgivningen er at vejlede og hjælpe familien til at løse deres vanskeligheder. Familierådgivningen kan også iværksætte forebyggende foranstaltninger samt anbringe børn og unge udenfor hjemmet, hvis de vurderer, at det er nødvendigt for at sikre et barns eller en unges trivsel.

Hvad skal der til, for at jeg kan få hjælp?

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal Familierådgivningen undersøge barnets/den unges forhold. Formålet med undersøgelsen er, at beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer. Familierådgivningen har fire måneder til at lave undersøgelsen ifølge serviceloven. Ud fra undersøgelsens resultat tager Familierådgivningen stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger, og i givet fald hvilke.

I Favrskov Kommune er der udviklet forskellige tilbud til børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte. Det er socialrådgiveren i Familierådgivningen, som på baggrund af undersøgelsen og i samarbejde med familien, finder frem til hvilken hjælp barnet og familien har behov for.

I filmen her forklarer vi, hvad den børnefaglige undersøgelse er:

 

Hvem kan få hjælp? 

  • Børn, unge og familier, som oplever, at de har et problem, som de ønsker hjælp til at løse.
  • Børn, unge og familier, som kommunen bliver opmærksom på har behov for særlig støtte.

Det er en forudsætning, at barnet, den unge eller familien bor i Favrskov Kommune, samt at barnet, som henvendelsen vedrører, er under 18 år.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en i Familierådgivningen?

  • Hvis du ønsker at tale med en socialrådgiver, kan du kontakte Familierådgivningen på Modtagelsens telefon 89 64 34 06 eller 89 64 34 27 indenfor åbningstiden. 
  • Hvis du har et akut og uopsætteligt behov for hjælp, kan du ringe til akuttelefonen på 26 71 15 64 i administrationens åbningstid. 
  • Såfremt der er brug for akut hjælp vedrørende et barn eller en ung uden for administrationens åbningstid, kan henvendelse ske til Østjyllands politi på tlf. 87 31 14 48, som formidler kontakt til Børn og Unge-vagten.

 

MestringsKompasset

Favrskov Kommune tilbyder i foråret og i efteråret tre temaeftermiddage med overskriften MestringsKompasset, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse kan rette fokus på børnenes kompetencer og det positive forældreskab. Læs mere om tilbuddet.

Kontakt

Socialrådgiverne i Børn og Familie
tlf. 89 64 34 27 eller 89 64 34 06

Alle dage mellem kl. 9 - 10.   
 
I akutte tilfælde inden for kontortid
tlf. 26 71 15 64.    

Aften, nat, weekend
kontakt Østjyllands Politi
tlf. 87 31 14 48 eller 114

Senest opdateret

17.03.2021
tjoh