You are here

Børnehuset Toppen

Børnehuset Toppen er integreret med plads til 12 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn. Åbningstid 6.30-17.00 - fredag til 16.00

Vi arbejder i Børnehuset Toppen for, at huset til hver en tid er et trygt og omsorgsfuldt sted for vores børn. Vi samarbejder med forældrene om det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og hvor vi bidrager til, at vores børn får en god og tryg opvækst.

Vi afholder samling i de enkelte grupper, hvor måltidet også indtages. Institutionen er funktionsopdelt, hvilket betyder, at børnene herudover i en vis udstrækning tildeles selvbestemmelse i forhold til hvilke aktiviteter, de på dagen har lyst til at deltage i. Denne form gør også, at vores børn kender alle voksne i huset godt, da de ikke udelukkende hører til i deres gruppekonstellationer.

Herudover tager vi på ture ud af huset og arbejder med forskellige pædagogiske temaer – ofte udvalgt på baggrund af børnenes opfordringer.

Hele året 2019 arbejder vi med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi samler skrald, hvoraf vi laver skraldefigurer og kunst. Vi tager på oplevelse i skoven og i naturen, hvor vi undersøger planter og dyr. Vi har været på besøg på en skraldestation for at se, hvordan skrald håndteres og genanvendes. Vi arbejder med sociale relationer og venskaber. Vi synger sange og afholder sange med relation til ovenstående emner og meget mere.

I efteråret 2019 kigger vi nærmere på livet i havet og på jorden.

Vi har haft frokostordning siden 1. januar 2019. Det betyder, at formiddagsmad og frokostmåltidet leveres af Monas. Børnene har selv eftermiddagsmad og drikkedunke med.

I løbet af efteråret 2019 og foråret 2020, bygger vi til i Toppen, for at gøre plads til en ekstra vuggestuegruppe og endnu en børnehavegruppe. Vi er således, efter sommerferien 2020, to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper i Børnehuset Toppen. Vuggestuen er i en afdeling for sig selv.

 

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

 

Om Børnehuset Toppen

 • Kontakt

  Børnehuset Toppen
  Fuglebakken 2
  8382 Hinnerup
  Tlf.: 89 64 55 85
  Mail: bhtop@favrskov.dk


  Daglig leder
  Mette Laura Møller Jakobsen
  mlmj@favrskov.dk
  Tlf. 89 64 55 86

   

  Områdeleder
  Annette Dalsgaard Kudsk
  adk@favrskov.dk
  Mobil 20 91 16 19

   

  Åbningstid: Mandag - torsdag fra kl. 6.30 - 17.00. Fredag  fra kl. 6.30 - 16.00

 • Medarbejdere

  1 daglig leder

  7 pædagoger

  2 medhjælpere

  1 studerende

 • Pædagogik

  Børnehuset Toppen skal være et trygt og omsorgsfuldt sted, hvor vi i samarbejde med forældrene medvirker til det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Institutionen er funktionsopdelt, hvilket vil sige, at børnene leger på kryds og tværs af alder i hele huset. Rent fysisk har vi indrettet huset således, at rummene repræsenterer differentierede læringsmiljøer og interessecentre. Vi har et krea-rum, et konstruktions- og transportrum, et musik/IT rum, et område for udklædning og rolleleg samt en stor kælder med masser af puder, ribber m.m. Derudover har vi en stor legeplads med masser af muligheder for leg og udfoldelse.

  Vi arbejder i personalegruppen ud fra kerneværdierne: Livsglæde, ligeværd, fællesskab, anerkendelse og tryghed, hvorved vi skaber udgangspunkt for vores pædagogiske tilgang til børnene.

  Toppen skal være et sted, hvor børnene gennem aktiviteter og samvær opøver evnen til selvstændig vurdering samt evnen til at indgå i fællesskaber. Gennem et sjovt, legende, æstetisk, kreativt og engageret miljø i Toppen, ønsker vi at bidrage til barnets tilegnelse af kundskaber, færdigheder og udtryksformer. Ved hjælp af indflydelse og medbestemmelse i hverdagen vil vi forberede børnene til indlevelse og medbestemmelse i et demokratisk samfund.

 • Sådan gør vi - planer og politikker

 • Forældreintra

  Link til Forældreintra

  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens​ forældreintra.

 • Studerende

 • Forældretilfredshed 2016

  Der er i september 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

  Se resultatet for den enkelte enhed her.

Kontakt

Børnehuset Toppen
Fuglebakken 2
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 55 85

Senest opdateret

03.09.2019
riz