You are here

Børnehuset Toppen

Børnehuset Toppen er integreret med plads til 12 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn

I Børnehuset Toppen arbejde vi for, at huset er et trygt og omsorgsfuldt sted for vores børn. Vi samarbejder med forældrene om det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og vi bidrager til, at børnene får en god og tryg opvækst.

Åbningstider

 • Mandag - torsdag: 06:30-17:00
 • Fredag: 06:30-16:00
   

Mad

Vi har haft frokostordning siden 1. januar 2019. Det betyder, at formiddagsmad og frokostmåltidet leveres, og børnene har selv eftermiddagsmad og drikkedunke med.

Hverdagen i Toppen

Ombygning

I løbet af efteråret 2019 og foråret 2020, bygger vi til i Toppen, for at gøre plads til en ekstra vuggestuegruppe og endnu en børnehavegruppe. Vi er således, efter sommerferien 2020, to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper i Børnehuset Toppen.

Opdeling

Institutionen er funktionsopdelt, hvilket vil sige, at børnene leger på kryds og tværs af alder i hele huset. Rent fysisk har vi indrettet huset således, at rummene repræsenterer differentierede læringsmiljøer og interessecentre. Vi har et krea-rum, et konstruktions- og transportrum, et musik/IT rum, et område for udklædning og rolleleg samt en stor kælder med masser af puder, ribber m.m. Derudover har vi en stor legeplads med masser af muligheder for leg og udfoldelse.

Funktionsopdelingen betyder også, at vores børn kender alle voksne i huset, da de ikke udelukkende hører til i gruppekonstellationer.

Værdier

Vi arbejder i personalegruppen ud fra kerneværdierne, hvorved vi skaber udgangspunkt for vores pædagogiske tilgang til børnene:

 • Livsglæde
 • Ligeværd
 • Fællesskab
 • Anerkendelse
 • Tryghed
   

I 2019 arbejdede vi med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi samlede skrald og lavede skraldefigurer og kunst. Vi har været på besøg på en skraldestation for at se, hvordan skrald håndteres og genanvendes.

Vi tager på oplevelse i skoven og i naturen, hvor vi undersøger planter og dyr. Vi arbejder med sociale relationer og venskaber. Vi synger sange og afholder sange med relation til ovenstående emner og meget mere.

I er meget velkomne til at aftale et besøg hos os, hvis I gerne vil se nærmere på Børnehuset Toppen. 

Politikker, retningslinjer og praktisk information

Du vil modtage mere information i velkomstbrevet, som bliver sendt, når dit barn er skrevet op til Børnehuset Rønbækken.

Når dit barn er tilmeldt institutionen, vil I som forældre få adgang til systemet DayCare, hvor I kan læse vores udgivelser. 

Børnehuset Toppen har politikker omkring: søvn, kost (fælles med Hinnerup Nord/Øst området), fællesskab og fødselsdag. 

Derudover pædagogiske læreplaner for 0-2 årige og 3-6 årige. 

Forædretilfredshed

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Se resultatet for Børnehuset Toppen her.

Kontakt

Børnehuset Toppen
Fuglebakken 2
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 55 85
Mette Laura Møller Jakobsen
Tlf. 89 64 55 86

Senest opdateret

11.02.2020
riz