Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune.

Den viser, hvordan de politiske mål omsættes til konkrete afgørelser for dig som borger, og kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 15. december 2020.

To ældre mennesker på hver sin cykel

Ældre og Sundhed

I ”Kvalitetsstandarden for Ældre og Sundhed” kan du blandt andet læse om 

  • Hvordan vi vurderer dit behov for hjælp
  • Sagsbehandlingstider
  • Klagemuligheder
  • Lovgrundlag.

Derudover kan du læse om vores tilbud om rehabilitering, støtte, personlig pleje, nødkald, rengøring, tøjvask, aflastning, daghjem og aktiviteter for mennesker med demenssygdom, madservice, træning og genoptræning, forebyggende hjemmebesøg, omsorgstandpleje, kørselsordninger, bolig og andre tilbud inden for ældre- og sundhedsområdet.

Læs kvalitetsstandarden for Ældre og Sundhed her
Ældre mennesker går i bøgeskov

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken sætter rammen og angiver retningen for ældreplejen i Favrskov Kommune.

Politikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje på ældreområdet.

Værdighedspolitikken er godkendt af byrådet 28. maj 2019.

Læs værdighedspolitikken her

Kontakt Ældrerådet i Favrskov Kommune