You are here

Betaling og opkrævning

I selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik” kan du se, om du skylder kommunen penge

Du kan eksempelvis se oplysninger om, hvad du skal betale for dit barns daginstitution, eller hvad du skylder i ejendomsskat. Du kan også tilmelde dine betalinger til Betalingsservice.

Når du får en regning fra kommunen, kan du altid se betalingsfristen. Har du spørgsmål til din regning, skal du kontakte den afdeling, der står som afsender.

Hvis du ikke kan betale til tiden, er du velkommen til at kontakte os på et af nedenstående telefonnumre for at lave en betalingsaftale. Det betyder, at din gæld kan betales i mindre portioner over en aftalt periode.

Hvis du ikke gør det, kan du risikere at få en rykker med ekstra gebyr. Kommunen kan også sende din gæld til inddrivelse hos SKAT.

Læs mere om gæld på borger.dk

Læs også mere om gældsrådgivning her

 

Tryk på ”Mit Betalingsoverblik” for at se og betale mellemværende til Favrskov Kommune.

Mere om opkrævning

 • Hvilken slags gæld opkræver kommunen?

  Favrskov Kommune opkræver gæld for:

  • Tilbagebetaling af kontanthjælp
  • Betaling af Institution
  • Ejendomsskat
  • Boliglån
  • Andre regninger og opkrævninger
 • Hvordan inddriver Gældsstyrelsen gælden?

  Gældsstyrelsen har følgende muligheder for at inddrive gælden:

  • Trække i din løn
  • Foretage udlæg i dine aktiver (f.eks. hus, bil, båd, aktier, obligationer m.v.)
  • Modregne i dine offentlige udbetalinger. Modregningen er afhængig af, hvad du skylder og hvilke udbetalinger der kommer. Restancer vedrørende dagsinstitution, SFO, klub og ungdomsklub modregnes 100% i udbetalingen af børne- og ungeydelsen 
  • Stævne dig, for senere at bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder
  • Registrere dig i Ribers Kreditinformation, hvis gælden er over 7.500,- kr.

  Gældsstyrelsen beregner i visse tilfælde inddrivelsesrenter på krav, der er oversendt til inddrivelse hos SKAT.

  Hvis du har brug for kontakt til Gældsstyrelsen vedr.:

  • Betaling og inddrivelse
  • Når SKAT modregner gæld
  • Rykker, gebyr og RKI

  Kan du ringe på 70 15 73 04

 • Hvordan er min mulighed for at klage?

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse vedrørende en opkrævning, skal du sende klagen til kommunens Job og Økonomiforvaltning, att.: Opkrævningspersonalet.

  Opkrævningspersonalet sørger så for at sende klagen videre til rette myndighed.

  Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Job og Økonomiforvaltningen.

 • Indbetalinger til kommunen

  Når du får en opkrævning eller regning fra Favrskov Kommune, modtager du - i langt de fleste tilfælde - samtidig et indbetalingskort.

  De fleste af kommunens løbende opkrævninger kan med fordel tilmeldes til betaling via Betalingsservice. Det vil fremgå af indbetalingskortet, om det kan lade sig gøre. Du kan selv tilmelde betalingen til Betalingsservice via dit pengeinstitut.

  Indbetalinger kan finde sted:

  • På posthuse

  • I pengeinstitutter

  • Ved homebanking

  • Hvis du benytter homebanking, beder vi dig om at bruge oplysningerne fra det aktuelle indbetalingskort. Husk at læselinien er ny på hver regning, og derfor er det vigtigt at benytte det rigtige indbetalingskort, ellers kan pengene ikke "finde på plads". Og det bevirker, at vi skal bruge unødige ressourcer på at udsende rykkere.

  Betaling anses for rettidig når:

  • Beløbet er indbetalt til et posthus eller pengeinstitut med kvittering for indbetaling senest sidste rettidige indbetalingsdag

  • Betaling pr. FIK-kort der trækkes på indbetalerens konto senest sidste rettidige indbetalingsdag

  • Betaling via homebanking der trækkes på indbetalerens konto senest sidste rettidige betalingsdag

  Hvis ovennævnte datoer falder på en lørdag, søndag eller helligdag - anses førstkommende hverdag som værende sidste rettidige betalingsdag.

Kontakt

Job og Økonomi
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:
(tjek åbningstider)

89 64 63 12

89 64 63 27

89 64 63 43

89 64 51 06

89 64 62 40

Senest opdateret

07.06.2021
kmaj