You are here

Betaling og opkrævning

I selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik” kan du se, om du skylder kommunen penge

Du kan eksempelvis se oplysninger om, hvad du skal betale for dit barns daginstitution, eller hvad du skylder i ejendomsskat. Du kan også tilmelde dine betalinger til Betalingsservice.

Når du får en regning fra kommunen, kan du altid se betalingsfristen. Har du spørgsmål til din regning, skal du kontakte den afdeling, der står som afsender.

Hvis du ikke kan betale til tiden, er du velkommen til at kontakte os på et af nedenstående telefonnumre for at lave en betalingsaftale. Det betyder, at din gæld kan betales i mindre portioner over en aftalt periode.

Hvis du ikke gør det, kan du risikere at få en rykker med ekstra gebyr. Kommunen kan også sende din gæld til inddrivelse hos SKAT.

Mere om opkrævning

 • Hvilken slags gæld opkræver kommunen?

  Favrskov Kommune opkræver gæld for:

  • Tilbagebetaling af kontanthjælp
  • Betaling af Institution
  • Ejendomsskat
  • Boliglån
  • Andre regninger og opkrævninger
 • Hvordan inddriver SKAT gælden?

  SKAT har følgende muligheder for at inddrive gælden:

  • Trække i din løn
  • Foretage udlæg i dine aktiver (f.eks. hus, bil, båd, aktier, obligationer m.v.)
  • Modregne i dine offentlige udbetalinger. Modregningen er afhængig af, hvad du skylder og hvilke udbetalinger der kommer. Restancer vedrørende dagsinstitution, SFO, klub og ungdomsklub modregnes 100% i udbetalingen af børne- og ungeydelsen 
  • Stævne dig, for senere at bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder
  • Registrere dig i Ribers Kreditinformation, hvis gælden er over 7.500,- kr.

  SKAT beregner i visse tilfælde inddrivelsesrenter på krav, der er oversendt til inddrivelse hos SKAT.

  Hvis du har brug for kontakt til SKAT´s Inddrivelsescenter vedr.:

  • Betaling og inddrivelse
  • Når SKAT modregner gæld
  • Rykker, gebyr og RKI

  Kan du ringe på 70 15 73 04

 • Hvordan er min mulighed for at klage?

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse vedrørende en opkrævning, skal du sende klagen til kommunens Job og Økonomiforvaltning, att.: Opkrævningspersonalet.

  Opkrævningspersonalet sørger så for at sende klagen videre til rette myndighed.

  Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Job og Økonomiforvaltningen.

 • Indbetalinger til kommunen

  Når du får en opkrævning eller regning fra Favrskov Kommune, modtager du - i langt de fleste tilfælde - samtidig et indbetalingskort.

  De fleste af kommunens løbende opkrævninger kan med fordel tilmeldes til betaling via Betalingsservice. Det vil fremgå af indbetalingskortet, om det kan lade sig gøre. Du kan selv tilmelde betalingen til Betalingsservice via dit pengeinstitut.

  Indbetalinger kan finde sted:

  • På posthuse

  • I pengeinstitutter

  • Ved homebanking

  • Hvis du benytter homebanking, beder vi dig om at bruge oplysningerne fra det aktuelle indbetalingskort. Husk at læselinien er ny på hver regning, og derfor er det vigtigt at benytte det rigtige indbetalingskort, ellers kan pengene ikke "finde på plads". Og det bevirker, at vi skal bruge unødige ressourcer på at udsende rykkere.

  Betaling anses for rettidig når:

  • Beløbet er indbetalt til et posthus eller pengeinstitut med kvittering for indbetaling senest sidste rettidige indbetalingsdag

  • Betaling pr. FIK-kort der trækkes på indbetalerens konto senest sidste rettidige indbetalingsdag

  • Betaling via homebanking der trækkes på indbetalerens konto senest sidste rettidige betalingsdag

  Hvis ovennævnte datoer falder på en lørdag, søndag eller helligdag - anses førstkommende hverdag som værende sidste rettidige betalingsdag.

Jeg kan ikke betale min gæld – hvad gør jeg?

Hvis du har mistet overblikket over din økonomi, eller ønsker du hjælp til at få styr på den, kan du henvende dig til en af landets gratis og anonyme gældsrådgivningsorganisationer. Her kan du bl.a. få hjælp til oprettelse af afdragsordninger, gældssanering og information om din retsstilling i fogedretten eller i forhold til kreditorer.

Nedenfor finder du en liste over de forskellige gældsrådgivningsorganisationer i Danmark. Her kan du læse mere om de forskellige rådgivningstilbud og finde en organisation nær dig. Ud over landets fire største byer findes der også gældsrådgivningstilbud i mindre byer som fx Greve, Maribo, Tønder, Hjørring og Svendborg.

Få en aftale med dem du skylder penge

Hvis du ikke kan betale de penge, du skylder, er det klogt hurtigt at tage kontakt til dine kreditorer. De er altid interesserede i at få deres penge tilbage, så du kan ofte aftale at betale fx mindre rater af gælden over en længere periode.

Registreret som dårlig betaler

Når du ikke betaler din gæld, risikerer du at blive registreret som dårlig betaler i Experians RKI-register. Er du først registreret her, kan du få meget svært ved at låne penge af andre kreditorer. Med NemID kan du se, om du er registreret i RKI. Du kan også ringe på telefon 87 46 58 13 og få oplyst, om du er registreret. Du bliver slettet fra RKI, når du har betalt det beløb, du skylder.

I fogedretten

I sager om pengekrav på højst 50.000 kr. kan du ende i fogedretten, hvis du erkender, at du skylder pengene væk - men alligevel ikke har betalt dine afdrag. Er du uenig i kreditors krav, eller er sagen kompliceret, kan du bede en advokat om at hjælpe dig. Du skal normalt selv betale for advokatbistanden, men spørg i fogedretten, om du kan få gratis advokathjælp.

Du skal også betale alle omkostninger i sagen, med mindre det viser sig, at kreditor ikke får ret i sagen. Vinder du sagen, og har du haft advokathjælp, skal modparten betale omkostningerne til dig.

Gæld til det offentlige

Betaler du ikke en rykker til det offentlige til tiden, vil gælden blive overdraget til inddrivelse. Gældsstyrelsen inddriver al offentlig gæld på vegne af den, der har penge til gode, fx din kommune.

Du kan betale din gæld, som er sendt til inddrivelse, enten med et engangsbeløb eller over flere rater. Ring til Gældsstyrelsen på tlf. 70 15 73 04, hvis du ønsker at betale din gæld eller ønsker en oversigt over din gæld til det offentlige.

Hvis du ikke betaler din gæld, har Gældsstyrelsen flere muligheder for at få pengene igen.

Modregning i udbetalinger fra det offentlige

Hvis du har penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have skat tilbage, får du i nogle tilfælde ikke beløbet udbetalt. I stedet kan Gældsstyrelsen modregne beløbet, så pengene bliver brugt til at betale af på din gæld. Eventuelle overskydende beløb efter modregning vil blive udbetalt til dig. 

Ingen børne- og ungeydelse

Hvis du skylder penge til en eller flere daginstitutioner, kan Gældsstyrelsen tilbageholde din børne- og ungeydelse. Gældsstyrelsen tilbageholder pengene, indtil du ikke længere skylder penge til daginstitutionen.

Pengene kan tages fra din indkomst

Gældsstyrelsen kan tilbageholde en del af din indkomst, fx løn eller dagpenge og bruge beløbet til at betale gælden. Gældsstyrelsen foretager en såkaldt lønindeholdelse ved at forhøje trækprocenten på dit skattekort, så du får mindre udbetalt, end du ellers ville have fået. Inden Gældsstyrelsen foretager lønindeholdelse, vil du få et varsel, og du vil få oplyst, hvor stor en procentdel af din indkomst, der vil blive tilbageholdt.

Pengene kan tages fra dine værdier

Hvis du ikke betaler din gæld, kan Gældsstyrelsen tage udlæg i dine værdier, de såkaldte aktiver, fx hus, bil mv. Gældsstyrelsen kan sælge aktiverne på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale gælden. 

Renter og gebyrer

Betaler du ikke din gæld til det offentlige til tiden, skal du betale renter af beløbet. Den såkaldte inddrivelsesrente er 8,05 pct. pr. år (2020). Rentebeløbet tilfalder den, der har penge til gode som kompensation for den sene betaling.

Hvis Gældsstyrelsen sender dig en rykker koster det 140 kr. Indkalder Gældsstyrelsen dig til møde med en pantefoged, en såkaldt tilsigelse til udlægsforretning, skal du betale et gebyr på 450 kr. Foretager Gældsstyrelsen udlæg, skal du også betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger.

De gebyrer, der opkræves i forbindelse med, at gælden inddrives fx gebyr for lønindeholdelse, tilfalder Gældsstyrelsen. Det samme gør renten af gebyrer.

Indbetaling til Favrskov Kommune Hvis du ønsker at foretage en indbetaling til Favrskov Kommune kan dette gøres ved at indbetale til reg. nr. 4387 - kontonummer 36 48 28 35 47 i Danske Bank, Hinnerup. På indbetalingen bedes du påføre cpr. nr. samt oplysning om, hvad indbetalingen dækker.

Kan jeg få eftergivet gæld?

Eftergivelse af gæld til det offentlige

For at få eftergivet din gæld helt eller delvist, skal din gæld være så stor, at du ikke er i stand til at betale den, og du har heller ikke inden for de nærmeste år udsigt til at kunne betale den. Gældsstyrelsen vurderer dine indtægter, dine udgifter, hvad du ejer og din gæld. Gældens alder, måden den er opstået på og afviklingen indtil nu har også indflydelse på vurderingen.

Eftergivelse af gæld til private

I nogle tilfælde kan du forhandle dig frem til, at en privat kreditor slår en streg over noget af din gæld, så du får mulighed for at betale resten af det, du skylder.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du klage til Gældsstyrelsen.

Lovgivning

Kreditaftaleloven indeholder regler om låneaftaler og aftaler om køb på afbetaling.

Hvis du har indgået en aftale, og du ikke overholder betalingsvilkårene, kan kreditor bede fogedretten om hjælp til at inddrive gælden.

Hvis du har købt en ting på afbetaling, og kreditor har taget ejendomsforbehold, kan kreditor bede fogedretten om hjælp til at få tingen tilbage.

Kontakt

Job og Økonomi
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:
(tjek åbningstider)

89 64 63 12

89 64 63 27

89 64 63 43

89 64 51 06

89 64 62 40

Senest opdateret

13.01.2020
kmaj