You are here

Børn med handicap

Er du forælder til et handicappet barn, kan du have behov for at søge ekstra støtte.

Er dit barn i målgruppen for Servicelovens regler om støtte til handicappede børn, findes der forskellige muligheder for hjælp. Både børn med fysisk og psykisk handicap og kroniske lidelser kan være omfattet af målgruppen. Hvis du er i tvivl, om dit barn er i målgruppen, kan du kontakte Børnehandicaprådgivningen på boernehandicap@favrskov.dk

Målgruppen er beskrevet sådan i loven: ”et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse”.

Hvis dit barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, vil du blive tilbudt et møde i dit hjem af en familievejleder. Her vil du få en generel og overordnet vejledning om dine muligheder og rettigheder som forælder til et barn med nedsat funktionsevne.

Du kan læse mere om familievejlederordningen her - samme tekst kan du også se i denne pjece: Familievejleder - rådgivning til familier med børn med funktionsnedsættelser

Dit barn kan også have brug for at få særlig støtte i skole eller dagtilbud. Her er det Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der - i samarbejde med skolen eller dagtilbud - hjælper med at finde ud af, hvilken støtte der kan gives til dit barn.

MestringsKompasset

Favrskov Kommune tilbyder i foråret og i efteråret tre temaeftermiddage med overskriften MestringsKompasset, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse kan rette fokus på børnenes kompetencer og det positive forældreskab. Læs mere om tilbuddet.

Støtte

 • Økonomisk hjælp - merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

  Merudgifter

  Har du et handicappet barn, kan du få hjælp til de ekstra udgifter, der følger af barnets handicap. Det kræver dels, at Børn og Familie har vurderet, at barnet er inden for målgruppen, og at udgiften er en følge af det handicap, som gør, at barnet er i målgruppen. Det kræver også, at udgiften vurderes at være nødvendig for forsørgelsen af barnet i hjemmet.

  En nødvendig merudgift er forskellen mellem udgiften til forsørgelse af et ikke-handicappet barn og et handicappet barn.

  Tabt arbejdsfortjeneste

  For at forældre kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste, skal barnet være i målgruppen. Det er også et krav, at det er nødvendigt, at barnet i et vist omfang passes hjemme på grund af handicappet, og det er mest hensigtsmæssigt, at barnet passes af forældrene.

  I nogle tilfælde vil der være mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med, at barnet ledsages til behandling.

 • Hjemmetræning

  I nogle tilfælde har forældre til et handicappet barn mulighed for at få økonomisk støtte til at træne barnet i hjemmet. Der kan gives støtte til tabt arbejdsfortjeneste, redskaber, kurser mv. Det kræver blandt andet, at forældrene godkendes til hjemmetræning. Du kan kontakte dit barns socialrådgiver, hvis du ønsker at vide mere om løsningen.

  Ansøgning om hjemmetræning

 • Hvordan søger jeg om hjælp?

  Din sag begynder med, at du sender en ansøgning til Favrskov Kommune. Du kan benytte selvbetjeningsløsningerne her på siden.

   

  Hvis hospitalet eller andre hjælper dig med at lave ansøgningen på dine vegne, kan det være, at vi kontakter dig for at bede om samtykke til at indhente yderligere oplysninger og for at få uddybet dit behov for hjælp. Det kan evt. være i form af et nyt ansøgningsskema, da vi så vil få de oplysninger, vi har behov for til sagsbehandlingen.

   

  Når vi modtager ansøgningen, vil vi vurdere, om barnet er i målgruppen for den støtte, du søger, og herefter om de øvrige betingelser for støtten er opfyldt.

Kontakt

For råd og vejledning om målgruppen kontakt
Mathilde Bech på 89 64 31 11

Senest opdateret

26.04.2021
vdgh