You are here

Børnegården Vinterslev

Børnegården Vinterslev er en integreret institution med en bred vifte af tilbud og aktiviteter.

NYHED

Pr. 1. marts 2016 sammenlægges Børnehuset Ellebo og Børnegården Vinterslev. Vi har første fælles dag den 7. marts 2016

Det nye sammenlagte dagtilbud hedder:

Børnehuset Ellemose
Ellemosevej 46
8370 Hadsten
Tlf. 8964 4760

Børnehuset Ellemose består af to afdelinger:
Kærmose (det gamle Ellebo)
Højmose (fløjen på Hadsten skole)

I Kærmose er der en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe med de yngste og mellemste børnehavebørn.

I Højmose er der to vuggestuegrupper og de ældste børnehavebørn.

_____________________________________________________

Børnegården Vinterslev er en integreret institution, hvor praksis grundlæggende hviler på ønsket om at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene.

Dagligdagen i Børnegården fungerer som en vekselvirkning mellem pædagogisk planlagte aktiviteter og spontant opståede.

Vi er en institution med en bred vifte af tilbud og aktiviteter.

Vi er ude hver dag, enten på legepladsen, på tur i lokalmiljøet eller på længere ture.
På legepladsen er der mulighed for fri leg, men der er også ofte planlagte lege med motoriske udfordringer, som børnene kan deltage i sammen med de voksne.
Vi har et dejligt bålhus og alt nødvendigt tilbehør til at lave bål og bålmad.
I løbet af året er der en del større planlagte ture ud af huset, som for eksempel en tur til stranden med en ”Naturbus” og naturvejleder.
De fleste i personalegruppen har deltaget i en idrætspædagogisk uddannelse og tilegnet sig viden og inspiration til gode motoriske tilbud til børnene, både ude og inde.

Vi er medlem af ”De Grønne Spirer”, som er Friluftrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Det betyder, at vi sætter fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur året rundt. Vores arbejde med det munder ud i en flot mappe med billeder og beskrivelser af vores projekter. Mappen bliver sendt til Friluftsrådet og opfylder vi de krav, de sætter til at kunne kalde os ”Grønne Spirer”, modtager vi et Diplom og et fint Grønt Spire – flag.
Indtil videre er det lykkedes os hvert år, og det vil vi også arbejde på fremover.

Børnegården Vinterslev har mange attraktive rum, blandt andet et stort motorikrum med tilhørende redskaber. Her er der gode muligheder for udfoldelse og stimulering af sanserne.
Vi har både vuggestue- og børnehavepersonale, der er ekstrauddannet i motorik.
I perioder her vi tilrettelagte forløb for børnene og andre gange bruger vi det blot spontant.

Traditioner er noget vi godt kan lide og en kulturarv vi gerne vil give børnene med. Vi holder for eksempel fastelavn, Sankt Hans og jul med alle de traditioner der er forbundet hermed.
Vi har også en del ”hustraditioner” så som forældrekaffe, bedsteforældredag, blomsterdag, afslutningsfest for kommende skolebørn, sommerfest sammen med forældre, hyttetur og meget andet.

Vores dagligdag har en vis forudsigelighed med faste tidspunkter for måltider, fællessamling og udeliv på legepladsen.
Det gør børnenes hverdag genkendelig og tryg.
Det enkelte barn og I forældre har en kontaktvoksen i Børnegården. Det sikre, en tættere relation og opmærksomhed på, hvordan jeres ”guld” trives. Sammen med jer har vi et ansvar for, at børnene får det bedste afsæt for deres videre liv.

Vores pædagogiske indsats tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer og baserer sig på kerneværdierne, nærvær, fællesskab, respekt og faglighed.
Hver måned udgiver vi et månedsbrev, hvor I kan følge med i, hvilket læreplanstema vi arbejder med, og hvad der er planlagt af aktiviteter og meget andet, der er relevant for jer som forældre.

Vi værdsætter et godt og tæt forældresamarbejde gennem åbenhed og tillid.
Sammen skal vi arbejde på at gøre vores bedste til, at skabe trygge rammer for jer og jeres børn.

Vi uddyber gerne ovenstående og I er meget velkomne til at besøge os.

På gensyn i Børnegården Vinterslev

Om Børnegården Vinterslev

 • Ledelse

  Områdeleder
  Kirsten Graver Christensen
  kgc@favrskov.dk
  Mobil 23 48 87 47


   
  Daglig leder
  Linda Le Page Nymark
  llpn@favrskov.dk
  Mobil 26 12 59 80

 • Personale

  1 daglig leder
  9 pædagoger
  5 pædagogmedhjælpere

 • Åbningstid

  Mandag-torsdag kl. 6.30-17.00
  Fredag kl. 6.30-16.00

 • Antal indmeldte

  I gennemsnit ca. 62-70 børnehavebørn og 2 vuggestuegrupper med henholdsvis 14 børn og 15 børn

 • Forældreintra

  Link til Forældreintra 

  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens forældreintra.

Kontakt

Børnegården Vinterslev
Vinterslevvej 34
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 50

Senest opdateret

14.08.2018
riz