You are here

Børnehaven Engen

Børnehaven Engen er en børnehave med plads til ca. 66 børn. Åbningstid 6.30 - 17.00 - fredag til 16.00.

Børnehaven Engen er en traditionsrig stueopdelt børnehave, som har til huse i et gammelt, nyrenoveret hus beliggende midt i Søften. 

Engen er stueopdelt med 22-24 børn på hver stue. Grupperne er aldersblandede og med høj grad af samarbejde på tværs i huset.

Vi er en dygtig og imødekommende personalegruppe, der glæder sig til at modtage jer.

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

 

 

Om Børnehaven Engen

 • Kontakt

  Børnehaven Engen
  Kvottrupvej 1
  8382 Hinnerup
  Tlf. 89 64 57 60
  engen@favrskov.dk

   

  Orange stue 89 64 57 61
  Rød stue 89 64 57 62
  Blå stue 89 64 57 63

   

  Daglig leder
  Henriette Hein Boutrup
  hbou@favrskov.dk
  Telefon 89 64 57 60
  Mobil 20 28 18 24

   

  Områdeleder
  Annette Green Kjærgaard
  amgk@favrskov.dk 
  Mobil 24 98 15 08

   

  Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 6.30-17.00. Fredag kl. 6.30-16.00.

 • Medarbejdere

  Daglig leder
  Henriette Hein Boutrup
  hbou@favrskov.dk

   

  5 pædagoger 

  4 medhjælpere

 • Pædagogik

  Vi vægter nærvær og fordybelse højt, og vores hverdag består af aktiviteter, der tager afsæt i de seks læreplanstemaer, et godt børnemiljø, fri leg og spontanitet. 

   

  Ca. en gang om året arbejder hver stue med et teaterprojekt, som afsluttes med en forestilling for forældrene.

   

  Engen har en stor indbydende og naturskøn legeplads, der bruges aktivt. Her er rig mulighed for fysisk udfoldelse og fordybelse. Vi laver bål, finder krible krable dyr, makker, cykler, spiller bold, hockey, leger og meget andet.

   

  Førskolebørnene samles en dag om ugen i storbørnsgruppen. Derudover har vi et tæt samarbejde med skolen med det formål at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som mulig for det enkelte barn. På samme måde har vi et tæt samarbejde med dagplejerne i Søften med det formål at lette overgangen fra dagpleje til børnehave.

   

  Mellemgruppen og yngstegruppen samles ligeledes en dag om ugen på tværs af stuerne og tager på tur eller laver en aktivitet, der svarer til deres alderstrin. 

   

  Vi arbejder anerkendende og inkluderende, og Engen skal være et rart sted at være, så alle der kommer i huset føler sig godt tilpas. Derfor har vi fokus på at styrke relationer omkring børn og voksne, og vi forventer, at alle voksne der færdes i huset, personale som forældre, er venlige og imødekommende i mødet med andre og hilser på hinanden.

 • Sådan gør vi - planer og politikker

 • Forældreintra

  Her er link til forældreintra
  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens forældreintra.

 • Forældretilfredshed 2019

  Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.


  Se resultatet for Børnehaven Engen her.

Kontakt

Børnehaven Engen
Kvottrupvej 1
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 57 60

Orange stue: 89 64 57 61

Rød stue: 89 64 57 62

Blå stue: 89 64 57 63

Senest opdateret

28.01.2020
riz