You are here

Børnehaven Engen

Børnehaven Engen er en traditionsrig stueopdelt børnehave beliggende midt i Søften

Børnehaven Engen er en del af Hinnerup S/V-området sammen med 3 andre institutioner.

Vi danner dagligdagsrammer for omkring 66 børn fordelt på tre stuer med 22-24 børn på hver stue. 

Grupperne er aldersblandede og har en høj grad af samarbejde på tværs af hele huset. Førskolebørnene er samlet på samme stue, hvor vi har et tæt samarbejde med skolen, for at gøre overgangen fra børnehave til skole så god og tryg som mulig. 

På samme måde har vi et godt samarbejde med dagplejerne i Søften, for at hjælpe overgangen fra dagplejen til børnehave.  

Åbningstid

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
  • Fredag til 6.30 - 16.00
     

Vi er en dygtig og imødekommende personalegruppe, der glæder sig til at modtage jer.

I er velkomne til at aftale et besøg hos os for at se nærmere på børnehaven og høre mere om os. 

Vores hverdag

I Børnehaven Engen består vores hverdag af aktiviteter med afsæt i de seks offentlige læreplanstemaer samt et godt børnemiljø, fri leg og spontanitet. 

Vores store naturskønne legeplads bruges aktivt. Vi laver bål, finder kriblekrable-dyr, cykler, spiller bold, hockey, leger og meget andet.

Vi har tradition for en gang om året, at hver stue arbejder med et teaterprojekt, som afsluttes med en forestilling for forældrene.

Vi arbejder anerkendende og inkluderende, for at Engen skal være et rart sted at være hvor alle i huset føler sig godt tilpas. Derfor har vi fokus på at styrke relationer og forventer, at alle voksne der færdes i huset er venlige og imødekommende og hilser på hinanden.

Forældretilfredshed 2019

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Læs resultatet for Børnehaven Engen her [pdf]

Kontakt

Børnehaven Engen
Kvottrupvej 1
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 57 60

Orange stue: 89 64 57 61

Rød stue: 89 64 57 62

Blå stue: 89 64 57 63

Daglig leder
Henriette Hein Boutrup
Tlf. 89 64 57 60
Mob 20 28 18 24

Senest opdateret

25.03.2020
riz