You are here

Børnehuset Ellemose

Velkommen til Børnehuset Ellemose, hvor fællesskab er i fokus

Børnehuset Ellemose er en musikinstitution, hvor personalet har deltaget i musikforløb og har fokus på, hvordan vi bruger sang og bevægelse i den pædagogiske praksis. 

Børnehuset Ellemose huser knap 50 vuggestuebørn, omkring 80 børnehavebørn og 5 børn i gruppen "Sommerfuglene" for børn med særlige behov

Vi arbejder funktionsopdelt, hvilket betyder, at det enkelte barn er tilknyttet en basisgruppe med faste primære voksne, fremfor én bestemt stue. Denne primære voksne har det tætte samarbejde med barnets forældre og særligt fokus på barnets udvikling.  

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
  • Fredag: 6.30 - 16.00
     

Mad

Børnehuset Ellemose er en del af den kommunale frokostordning

Praktisk information

Inden dit barn starter i Børnehuset Ellemose, modtager I et velkomstbrev med praktisk information til hverdagen. 

Planer og politikker

Området Hadsten By har i fællesskab med forældrebestyrelse, ledere, pædagoger og medarbejdere udarbejdet en række handleplaner og politikker. 

Du kan læse mere om dem på områdets informationsside her

Alle publikationerne kan læses i fuld længde på intranettet. Har du brug for at læse noget af materialet, inden dit barn starter i institution, er du velkommen til at kontakte områdelederen.

Læs Favrskov Kommunes politikker og strategier på Børn- og ungeområdet her

Forældretilfredshed 2019

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Se resultatet for Børnehuset Ellemose her [pdf]

Specialgrupper

Her kan du læse mere om specialgrupperne i Favrskov Kommune


Læreplaner

Læs læreplaner for Børnehuset Ellemose her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Børnehuset Ellemose
Ellemosevej 46
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 47 60
Daglig leder
Camilla Bøje Madsen
Mob 21 63 60 36

Senest opdateret

13.07.2021
riz