You are here

Børnehuset Ellemose

Børnehuset Ellemose er integreret med plads til ca. 47 i vuggestue, ca. 82 i børnehave.

Børnehuset Ellemose er et integreret dagtilbud.
Åbningstid 6.00-18.00 - fredag til 17.00. Der kører lige nu en forsøgsordningen med udvidet åbningstid.
Det betyder, at åbningstiden fra kl. 6.00 til 6.30 er et tilkøbsmodul, der koster 234 kr. pr. måned. Åbningstiden fra kl. 17.00 til 18.00 (fredag til kl. 17.00) er et tilkøbsmodul, der koster 467 kr. pr. måned.

Vi har plads til ca. 47 vuggestue børn, ca. 82 børnehavebørn og et lille specialtilbud til børn med særlige behov.

Vi er indrettet i to separate bygninger - Kærmose og Højmose. Højmose er indrettet i en ombygget fløj på Hadsten skole. Kærmose i det gamle Ellebo. Vores dejlige store legeplads binder de to afdelinger sammen.

I Børnehuset Ellemose arbejder vi funktionsopdelt. Det betyder, at det enkelte barn ikke er tilknyttet en bestemt stue, men er tilknyttet en basisgruppe med faste primære voksne. Den primære voksne er samtidig den medarbejder, som har det tætte samarbejde med barnets forældre og særlig fokus på barnets udvikling.  

Vi har frokostordning pr. 1. januar 2019.

Ønsker du at høre mere om os og komme på besøg i Børnehuset Ellemose, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere aftale.

 

Vi har fået et lydunivers i Børnehuset Ellemose.
Se filmen her fra Youtube:

 

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

Om Børnehuset Ellemose

 • Kontakt

  Børnehuset Ellemose
  Ellemosevej 46
  8370 Hadsten
  Tlf.: 89 64 47 60

   

  Daglig leder
  P.t ingen daglig leder
   

   

  Områdeleder
  Flemming Rasmussen
  ffra@favrskov.dk
  Mobil 51 24 79 51​

   

  Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 6.00 - 18.00. Fredag kl. 6.00 - 17.00.

 • Medarbejdere

  8 pædagogmedhjælpere
  2 PAU assistenter
  14 pædagoger
  1 ergoterapeut
  2 pædagogstuderende
  Pau elever

 • Pædagogik

  I Børnehuset Ellemose arbejder vi funktionsopdelt, hvilket betyder at det enkelte barn ikke er tilknyttet en bestemt stue, men er tilknyttet en basisgruppe med faste primære voksne. Den primære voksne er samtidig den medarbejder, som har det tætte samarbejde med barnets forældre og særlig fokus på barnets udvikling.  

  Når vi arbejder funktionsopdelt, betyder det en pædagogisk hverdag med en tydelig struktur og god planlægning hos de voksne omkring de funktioner, vi har. For børnene betyder funktionsopdelingen en større grad af frihed til at indgå i forskellige aktiviteter sammen med forskellige voksne.

  Muligheden for at gøre brug af personalets forskellige kompetencer er fuldt ud til stede, når de pædagogiske aktiviteter tilrettelægges ud fra de forskellige funktionsrum, vi har i Børnehuset Ellemose.

  I Børnehuset Ellemose vil vi gerne kendes for:

  Vores anerkendende tilgang til børnene, hvor børnene ses som individer med forskellige behov. 
  At barnet føler sig set, mødt, hørt og forstået.
  At alle børn indgår i et inkluderende fællesskab, og her oplever sig som værdifulde deltagere i det sociale og pædagogiske fællesskab. 
  Vi arbejder med materialet fra Mary Fonden for  at forebygge mobning blandt børn.
  Musik: personalet har alle deltaget i musikforløb i samarbejde med Favrskov Musikskole. Her har vi fokus på, hvordan vi kan bruge sang og bevægelse i vores pædagogiske praksis. Vi  tænker musik og bevægelse ind i arbejdet med de forskellige læreplanstemaer.
  De Grønne Spirer: Vi er medlem af ”De Grønne Spirer”, som er Friluftsrådet grønne mærknings- ordning for dagtilbud, hvor fokus er udeliv, natur og miljø. Hvert år udarbejdes en mappe, hvor vores fokus er et særligt naturtema. Mappen sendes til Friluftsrådet, som herefter vurderer, om vi forsat lever op til kravene, så vi fortsat kan få det Grønne flag. Personalegruppen deltager desuden i relevante kurser, som udbydes af Friluftsrådet.
  Vi fejrer forskellige traditioner: bl.a. fastelavn, afslutningsfest for kommende skolebørn, påske, bedsteforældredag, Sct. Hans, sommerfest, Halloween og jul. 


  I Børnehuset Ellemose arbejder vi ud fra et årshjul, som sikrer at vi i vores pædagogiske arbejde, når omkring de 6 læreplanstemaer:

  Barnets alsidige personlige udvikling
  Sociale kompetencer
  Sprog
  Krop og bevægelse
  Natur og naturfænomener
  Kulturelle udtryksformer og værdier


  Vi arbejder med pædagogisk IT, hvor børnene sammen med det pædagogiske personale får kendskab til de forskellige muligheder, som arbejdet med Ipads og PC’er bidrager til.

  Vi arbejder i hverdagen i mindre grupper i de forskellige funktionsrum for at give børnene læringsrum, hvor der er fokus på tryghed, trivsel og udvikling. Børnegrupperne sammensætter vi ud fra alder, udviklingstrin og barnets relationer. 

  Børnehuset Ellemose er indrettet med mange forskellige funktions rum, som alle er indrettet i forhold til specifikke funktioner. Vi har bl.a. motorik rum, musikrum, værksteder. Legepladsen ser vi også som et af vores vigtige funktionsrum og vi har en stor legeplads med bål hus, motorik baner, cykelbane, mulighed for at stå på rulleskøjter og meget andet, som vi alle har stor glæde af.

 • Sådan gør vi - planer og politikker

 • Forældreintra

  Link til Forældreintra 

  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens forældreintra.

 • Studerende

 • Forældretilfredshed 2019

  Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.


  Se resultatet for Børnehuset Ellemose her.

 • Specialgrupper

Kontakt

Børnehuset Ellemose
Ellemosevej 46
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 47 60

Senest opdateret

10.12.2019
riz