You are here

Børnehuset Elmegården

Børnehuset Elmegården har plads til 10 børn i vuggestue og 45 børn i børnehave

Børnehuset Elmegården startede op i 1981. I 2013 blev vuggestuen etableret. Hvert barn har en primær pædagog, som står for indkøring og forældresamtaler.

Åbningstid

  • Mandag - torsdag: 06.30 til 17.00
  • Fredag: 06:30 til 16.00
     

Mad

Børnehuset Elmegården har siden 2015 haft kostordning til frokost i både vuggestuen og børnehaven.

Læs mere om den kommunale frokostordning her

Hverdagen i Elmegården

Vuggestue og børnehave starter dagen sammen kl. 06.30-08.00 og slutter dagen sammen kl. 16.00-17.00 i fællesrummet i børnehaven.

I Børnehuset Elmegården har vi foruden vuggestuen fire forskellige områder i huset: 

  • Tegnestuen 
  • Systuen
  • Motorikrum 
  • Fællesrum
     

Her tilbydes forskellige aktiviteter i løbet af formiddagen. Når vi holder samling og spisning er børnene inddelt i aktivitetsgrupper med fast tilknyttede voksne. De store børn, der snart skal i skole, er i en aktivitetsgruppe sammen, og de små- og mellemstore børn er i aktivitetsgruppe sammen, for at de mellemstore kan hjælpe de små og på den måde lære at tage hensyn og ansvar.

Personalegruppen

I Elmegården er vi en blandet personalegruppe bestående af pædagoger, pædagogisk assistenter, pædagogmedhjælpere og studerende. Vi vægter fagligheden højt, er åbne overfor nyt og udvikler os. Vi samarbejder som et team med vores forskellige kompetencer og interesser, der spænder over natur og udeliv, børns leg, svømning, motorik og bevægelse, sang og musik, babytegn, billedkunst/tegning, historielæsning, IT, at sy, at lave teater og projektarbejde med forskellige emner.

Traditioner

I Børnehuset Elmegården har vi forskellige traditioner som fastelavn, påske, arbejdsdag med forældre, bedsteforældre- /besøgsdag, sommerfest, afslutning for de kommende skolebørn, hjerteløb, julehygge/Lucia samt diverse udflugter.

Værdier

Børnehuset Elmegården har formuleret nogle værdier og overbevisninger, som vi følger i arbejdet. 

Værdierne omhandler: omsorg, tryghed, nærvær, humor og faglighed.

Læs hvordan vi anvender værdier her [pdf]

Praktik, retningslinjer og politik

Velkomstbrev

Når et barn bliver indskrevet hos Børnehuset Elmegården, modtager forældrene et velkomstbrev med praktiske informationer. 

Retningslinjer og politik

Som forældre får I også adgang til DayCare, hvor I for Elmegårdens vedkommende kan finde: fødselsdagspolitik, politik for mad og måltider, søvnpolitik for vuggestue og børnehave og sukkerpolitik.

Forældretilfredshed

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Læs resultatet for Børnehuset Elmegården her [pdf]
 

Læreplaner

Læs læreplaner for Børnehuset Elmegården her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Børnehuset Elmegården
Elmevej 3
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 56 70
Daglig leder
Linda Hellegaard Andersen

Senest opdateret

01.07.2021
riz