You are here

Børnehuset Fuglereden

Børnehuset Fuglereden er integreret med plads til 11 i vuggestue og ca. 68 i børnehave. Åbningstid 6.30-17.00 - fredag til 16.00

Fuglereden er en funktionsopdelt integreret institution med børn i alderen 0 - 6 år.
Vuggestuen er i en afdeling for sig selv.  Børnehavebørnene er aldersopdelte i 3 grupper. Børnehaven er funktionsopdelt, hvilket vil sige at børnene leger på kryds og tværs af alder i hele huset.

Vi skal være kendt på at være enestående i forhold til at skabe venskaber, relationer og fællesskaber.

Vi har frokostordning.

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

Om Børnehuset Fuglereden

Kontakt

Børnehuset Fuglereden
Rylevej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 55 80

Senest opdateret

10.12.2019
riz