You are here

Børnehuset Fuglereden

Velkommen til Børnehuset Fuglereden – en integreret institution med cirka 12 vuggestuepladser og 65 børn i børnehaven

Inden dit barn starter i vuggestue eller børnehave i Fuglereden, bliver I inviteret til et møde om barnets opstart. I modtager også en mail med alle praktiske oplysninger til hverdagen.

Her kan du læse mere om Fuglereden.

Åbningstider:

  • Mandag til torsdag kl. 6.30 - 17
  • Fredag kl. 6.30 - 16
     

Mad:

Fuglereden har frokostordning, både i børnehaven og i vuggestuen. Børnene har eftermiddagsmad og drikkedunk med hjemmefra.

Vores hverdag:

En typisk dag i Fuglereden kan se sådan ud:

Morgen

Vi prioriterer en rolig start på dagen med mulighed for fælles morgenmad fra 6.30-7.30.

Kl. 7.30 begynder huset at åbne og vuggestuebørnene går i egne lokaler.

For vuggestuebørnene er der samling og formiddagsmad kl 8.30.

I børnehaven tilbydes der formiddagsmad i køkkenet fra kl. 8.30.

Aktiviteter

I Fuglereden er vuggestuebørn og børnehavebørn opdelt i to afdelinger i samme hus. Oftest vil der være aktiviteter i begge afdelinger tilpasset børnenes respektive aldersgruppe.

I børnehaven har vi kreative aktiviteter, motoriske aktiviteter, udendørs aktiviteter, små legegrupper eller andet.

I vuggestuen kan en aktivitet være at øve at tage tøj på i garderoben og gøre børnene mere selvhjulpne. Derudover har vi aktiviteter på stuen eller legepladsen.

Der vil også være aktiviteter på tværs af børnehave og vuggestue, for at styrke fællesskabet og venskaber på tværs af alder. Eksempelvis laver vi gåture ud af huset i aldersblandede grupper.

I børnehaven har børnene en fast gruppe, som de spiser frokost og samles med kl. 10.30. Indholdet kan være højtlæsning, rim og remser, børnemøde om venskaber eller noget helt tredje.

Herefter er der frokost, hvor børnene sidder i deres faste grupper med en fast voksen og øver sig i at smøre madder, sende fade rundt og smage på forskellige ting.

Efter frokost gør vi klar til middagsluren for dem, der har behov for det. De andre børn går ud på legepladsen. Omkring kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad efterfulgt af fri leg på kryds og tværs af huset, både ude og inde.

Sidst på dagen begynder vi at rydde op og slutter af i fællesrummet både børnehavebørn og vuggestuebørn.

Vores værdier:

Fuglereden skal være et trygt og omsorgsfuldt sted at være, hvor personalet i samarbejde med forældre, skaber de bedste rammer for det enkelte barns trivsel og udvikling. Forældresamarbejdet består i den daglige kontakt samt forældreudvalg og forældrebestyrelse.

Fuglereden lægger vægt på at skabe venskaber, relationer og fællesskaber blandt børn og voksne. Vores afsæt er i tankerne bag det pædagogiske redskab FRI for MOBBERI, hvor vi via samtale, leg, massage og rytmik styrker børnenes trivsel og venskaber.

Vi arbejder ud fra værdierne: tolerance, respekt, omsorg og mod. Værdierne gennemsyrer vores daglige arbejde, mødet med børn og mellem børn og aktiviteterne omkring børnene.

Ligeledes har vi kerneværdier som: troværdighed, anerkendelse og kommunikation.

Vi ønsker at skabe et udviklende børnemiljø. Børnene skal være trygge, have gode legekammerater og nærværende voksne, der tilsammen danner rammen om et godt barneliv for hvert enkelt barn og for barnet i fællesskabet.

Forældretilfredshed

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Læs resultatet for Børnehuset Fuglereden her [pdf]


Læreplaner

Læs læreplaner for Børnehuset Fuglereden her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

 

Kontakt

Børnehuset Fuglereden
Rylevej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 55 80
Daglig leder
Mette Dons Jensen
Tlf. 89 64 55 80

Senest opdateret

30.11.2020
riz