You are here

Børnehuset Hadbjerg

Børnehuset Hadbjerg er en aldersintegreret institution med plads til 66 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vores åbningstid er mandag til torsdag 6.30-17.00 og fredag til kl. 16.00.

Vi ligger naturskønt i den lille landsby Hadbjerg, og er én af fire institutioner i Hadsten Opland-området med fælles områdeleder.

Børnehuset har to aldersintegrerede stuer med cirka 25 børn fra 3 til 6 år på hver stue. Desuden har vi en vuggestuegruppe med cirka 12 børn i alderen 0-3 år.

Tryg skolestart

Fra først i august til marts, er de kommende skolebørn samlet på en 4. stue, hvor de understøttes i deres dannelse op mod skolestart. Denne gruppe har tilknyttet en særlig brobygningspædagog, som følger med dem de første 5 måneder i førskolen.

På den måde sikrer vi bedst, at værdifuld viden om barnets behov og perspektiver kommer i spil fra første dag det går i skole. Vi har løbende et godt og tæt samarbejde med Hadbjerg skole.

Grøn profil med fokus på natur og miljø

Børnehuset Hadbjerg har en grøn profil med fokus på naturpædagogik. Vi er medlem af friluftsrådets ”grønne spirer”, hvilket betyder at vi løbende gennemfører temaforløb om og i naturen, og desuden har et særligt fokus på miljøet.

Hele året anvender vi naturen som leg- og læringsrum, hvor vi sammen er nysgerrige og udforskende på den flora og fauna, der omgiver os.

Læringsmiljø

Vores ønske er at etablere læringsmiljøer hvor:

  • Der er plads til alle, og hvor der tages udgangspunkt i barnets perspektiver. 
  • Alle mærker at have værdi for og i fællesskabet, og kan byde ind med noget.
  • Man godt må øve sig og støttes i det.
  • Man lærer om sig selv, om andre og hvad vi kan sammen i fælleskabet
  • Anerkendelse, inklusion, og børneperspektiver er nøgleord
  • Den voksne er medlegeende og nysgerrig sammen med barnet.
     

Forældretilfredshed

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Læs resultatet for Børnehuset Hadbjerg her [pdf]

Kontakt

Børnehuset Hadbjerg
Rørsangervej 20
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 45
Daglig leder
Charltote Leth Ankerstjerne
Tlf. 89 64 46 45

Senest opdateret

02.04.2020
riz