You are here

Børnehuset Nørreskoven

Børnehuset Nørreskoven er en integreret institution delt i to afdelinger ’Skoven’ og ’Lunden’

Åbningstider og mad

  • Mandag til torsdag: 06:30-17:00
  • Fredag: 06:30-16:00
     

Børnehuset Nørreskoven er en del af den kommunale frokostordning.

Børnehaven ’Skoven’

’Skoven’ huser cirka 62 børnehavebørn, som er delt i 3 grupper, hvoraf den ene består af kommende skolebørn. Vi har valgt en funktionsopdelt struktur, hvor hvert rum har en funktion: fællesrum, køkken, puderum, motorikrum, legerum, dukkekrog, værksted og stillerum. Børn og voksne kan fordele sig i rummene efter eget valg og bevæge sig frit i huset. På den måde lærer alle børn og voksne også hinanden bedre at kende.

Vuggestuen ’Lunden’

’Lunden’ er hjemsted for 24 vuggestuebørn. Den er stueopdelt for at skabe tryghed og nærhed for de yngste børn. Huset er indrettet med tre stuer og et fællesrum. Børnene er fordelt med 3-4 voksne på hver stue. Om formiddagen samles de ældste børn i fællesrummet for bedre at målrette de pædagogiske aktiviteter til de enkelte aldersgrupper.

Velkomstbrev med praktiske oplysninger

Inden dit barn begynder hos Børnehuset Nørreskoven, modtager I et velkomstbrev med samlet information om huset og masser af praktiske oplysninger. Her kan I læse mere om vores hverdag, traditioner, udflugter, forældresamarbejde, bestyrelsen og meget mere.

Pædagogik

Vores pædagogik bygger på det menneskesyn, at det enkelte menneske er unikt, og udvikler sig i samspil med sin omverden.

Vi mener, at børn har brug for tid og rum til leg og fordybelse, til at være nysgerrige og udforske verden, til at lære socialt samspil og skabe venskabsrelationer. I det omfang det er muligt og forsvarligt, har børn ret til medbestemmelse, så de selv kan vælge til og fra, og erfare, at de har indflydelse på deres eget liv.

Vi mener, at børn har brug for nærværende voksne, som rummer og forstår dem, og som kan være rollemodeller for dem i en verden med mange forandringer.

Vi ser det som vores opgave, at skabe et miljø, hvor respekt, omsorg, ansvar og rummelighed er nøglebegreber, og hvor der er en åben og personlig kommunikation.

Retningslinjer og politikker

Derudover kan I læse vores årsplan, solpolitik, legetøjspolitik, måltidspædagogik, kostpolitik, pædagogisk læreplan og retningslinjer for børns seksuelle lege og adfærd i Nørreskoven.

Skulle I have spørgsmål eller lyst til at besøge os, er I velkomne til at tage kontakt til os. Kontaktoplysningerne findes længere nede på siden under Kontakt.

Forældretilfredshed

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Læs resultatet for Børnehuset Nørreskoven her [pdf]

 

Læreplaner

Læs læreplaner for Børnehuset Nørreskoven her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Børnehuset Nørreskoven
Nørreskovvej 6-8
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 56 80

lunden@favrskov.dk

Tlf. 89 64 56 75

Daglig leder
Hanne Poulsen

Senest opdateret

30.11.2020
riz