You are here

Børnehuset Nørreskoven

Børnehuset Nørreskoven er integreret med plads til 24 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Åbningstid 6.30-17.00 - fredag til 16.00

Børnehuset Nørreskoven består af to afdelinger - 'Skoven' og 'Lunden'.

'Skoven' er funktionsopdelt og huser børnehavebørnene. Børnehavebørnene er inddelt i tre mindre grupper, hvoraf den ene gruppe består af de kommende skolebørn.

Vuggestuen opholder sig i 'Lunden', og børnene er fordelt i mindre grupper.

Vi tager udgangspunkt i fællesskabet og har fokus på børnenes trivsel og indbyrdes relationer.

Vores værdigrundlag bygger på tryghed, livsglæde, anerkendelse og fællesskab.

Vi har frokostordning pr. 1. januar 2019.

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

Om Børnehaven Nørreskoven

Kontakt

Børnehuset Nørreskoven
Nørreskovvej 6-8
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 56 80

lunden@favrskov.dk

Tlf. 89 64 56 75

Senest opdateret

15.08.2019
riz