You are here

Børnehuset Rønbækken

Børnehuset Rønbækken er integreret med 12 vuggestuebørn og omkring 66 børnehavebørn

"Børnehuset Rønbækken - Et godt sted at være!"

Det er vores motto. Derfor vægter vi relationsarbejdet meget højt både mellem barn/voksen og mellem barn/barn. Alle skal føle sig anerkendt og have venner at lege med. Vi vægter, at man føler sig set og påskønnet, som barn såvel som voksen.

Åbningstid

 • Mandag - torsdag: 06:30 - 17:00
 • Fredag: 06:30-16:00
   

Mad

Der er frokostordning i institutionen

Velkomstbrev med praktisk information

Du vil modtage mere information i velkomstbrevet, som bliver sendt, når dit barn er skrevet op til Børnehuset Rønbækken.

Her kan du skrive dit barn op til pasning

Hverdagen i Børnehuset Rønbækken

Rønbækken har et stort fællesrum/køkken, hvor der er plads til leg. Her starter vi alle sammen dagen. Klokken 7:30 er der morgenmad for de børn, som ikke når det hjemmefra. Vuggestuen går over til sig selv efter morgenmaden.

Vi bruger formiddagen til pædagogiske, voksenstyrede aktiviteter. F.eks. tur, aldersopdelte grupper, svømning for de ældste og fødselsdage. Vi har samling på stuerne, hvor vi synger, tager emner op og læser historier.

Opdeling

Børnehavebørnene er i grupperne: Myrerne, Lærkerne og Radiserne.

Vuggestuebørnene har deres egen gruppe: Krabberne.

Hver gruppe har fast tilknyttede voksne, og vi arbejder en del med hinanden på tværs af grupperne.

I børnehaven har børnene deres trygge base på stuen, men alle børn og voksne færdes i hele huset. Det giver et trygt miljø, hvor alle kender alle.

Børnehaven

Vi spiser frokost kl. 11 på stuerne, og prioriterer måltider som en pædagogisk aktivitet. Vi dækker bord, taler om maden, smager og spiser sammen. Så er det tid til at gå på legepladsen - uanset vind og vejr. Vi prioriterer at være ude så meget som muligt. Når vi kommer ind, spiser vi den medbragte eftermiddagsmad på stuerne mandag-torsdag kl. 14.00 og kl. 13.30 om fredagen. Der er også plads til at invitere vennerne fra de andre stuer. Resten af eftermiddagen leger vi på stuerne, i fællesrummet og i kælderen eller på legepladsen.

Vuggestuen

I vuggestuen følger børnene deres egen rytme. Vi har frugtsamling og synger sange om formiddagen. Vi leger ude og inde, går ture, laver sansemotorik og er kreative. Vi spiser frokost og efter middagsluren spiser vi eftermiddagsmad. Bagefter leger vi, til det er tid til at gå over i børnehaven.

Mellem kl. ca. 16.00 og 17.00 er alle børn igen samlet i fællesrummet.

Værdier og overbevisning

Børnene er det vigtigste! Det som vi gerne vil være med til at give dem med videre i livet er:

 • Livsduelighed
 • Selvværd og sociale kompetencer, der gør, at man kan agere i større grupper.
   

For at understøtte dette tror vi på, at børnene har brug for:

 • Tydelighed, så der er mod og overskud til at udforske resten af verden.
 • Struktur, rammer og genkendelighed i dagligdagen
  • Det at vide, hvad man kan forvente giver mod til at gå derud, hvor tingene er lidt mere usikre
    

Traditioner i Rønbækken

I Børnehuset Rønbækken har vi forskellige traditioner som f.eks. overnatning i børnehaven for de store børn, fastelavn, påske, arbejdsdag med forældre, bedsteforældre-/besøgsdag, sommerfest, afslutning for de kommende skolebørn, Hjerteløb, julehygge/Lucia samt diverse udflugter. Desuden har Rønbækken et forældreudvalg, der afholder forskellige arrangementer i løbet af året.

Uderum

Vi har den bedste, kæmpestore legeplads med skov, sandkasse, forskellige niveauer og små hyggelige kroge. En lille del af legepladsen er fælles med Børnehuset Elmegården; vi har eksempelvis et stort, nyt bålhus.

Vuggestuen har egen afdeling med separat legeplads.

Forældretilfredshed

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Se resultatet for Børnehuset Rønbækken her [pdf]

 

Læreplaner

Læs læreplaner for Børnehuset Rønbækken her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Børnehuset Rønbækken
Elmevej 9
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 56 85
Daglig leder
Linda Hellegaard Andersen

Senest opdateret

01.07.2021
riz