You are here

Børnehuset Skattekisten

Børnehuset Skattekisten er en aldersintegreret børnehave. Åbningstid 6.00-17.00 - fredag til 16.30

Børnehuset Skattekisten er et mindre dagtilbud i et lille landsbymiljø. Børnehuset Skattekisten er en af i alt fire institutioner i Hadsten Opland med fælles områdeleder. Børnehuset Skattekisten har to aldersintegrerede stuer med gennemsnitlig 25 børn fra 3 til 6 år på hver stue.

Fra midt august til marts, er de ældste fra begge stuer samlet på en 3. stue hver formiddag.

Vi har et tæt samarbejde med Lilleåskolen og de lokale dagplejere.

Skattekisten er forbundet med SFO og skole via en gangbro og dagplejen har legestue i Skattekisten, hvilket gør, at det er nemt at have et tæt samarbejde.

Skattekisten har et udvidet samarbejde med skole og dagpleje, hvor vi arbejder med den røde tråd og sammenhæng i børnenes liv fra dagpleje til 6. klasse.

Vi har åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 6.00 – 17.00 og om fredagen fra kl. 6.00 – 16.30.

Børnehuset Skattekisten og SFO’en på Lilleåskolen åbner sammen i Skattekisten. Skattekisten lukker hver dag kl. 16.30. Den sidste halve time er børnene i SFO’en. Om fredagen er vi i SFO’en fra kl. 16.00

Der er i gennemsnit indmeldt ca. 45 - 60 børn. Dog har vi plads til 75 børn.

Skattekisten ligger i en lille by, hvor vi henvender os til alle børn i nærområde og opland. Vi lægger vægt på, at alle børn skal føle sig velkommen og have en god dag i Skattekisten. Der skal være plads til alle, og vi forventer, at forældrene respektfuldt vil støtte op og bidrage til dette.

Vi bor i et naturskønt område med skov og grønne områder, som vi ofte besøger.

Se meget mere under punkterne nedenfor.

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

Om Børnehuset Skattekisten

 • Kontakt

  Børnehuset Skattekisten

  Skolevej 8A
  Laurbjerg
  8870 Langå
  Tlf.: 89 64 47 55
   

  Daglig leder

  Lene Bigum
  lebi@favrskov.dk
  Mobil: 20 41 58 32

   

  Områdeleder

  Linda Le Page Nymark
  llpn@favrskov.dk
  Mobil: 51 24 79 51
   

  Guldmønterne

  Mobil: 24 90 06 65
   

  Landkrabber

  Mobil: 24 90 06 86


  Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 6.00 - 17.00. Fredag kl. 6.00 - 16.30. Vi åbner og lukker sammen med SFO´en på Lilleåskolen.

 • Personale

  1 daglig leder

  4 pædagoger

  1 brobygningspædagog

  2 pædagogmedhjælpere

 • Pædagogik

  I Børnehuset Skattekisten lægger vi stor vægt på sprog og sprogtilegnelse. Vi lægger også vægt på udeliv og natur og benytter os af de mange skove og den dejlige natur, der er omkring os.
   

  Ligeledes bruger vi legepladsen som læringsmiljø. Vi tager pædagogisk afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan.
   

  Vi arbejder med struktur, forudsigelighed, og vi arbejder meget visuelt.
   

  Vi holder tidlig samling, hvor vi snakker med børnene om dagens gang ud fra billeder.
   

  Vi har et udvidet samarbejde med dagplejen og Lilleåskolen, som vi hele tiden udvikler på.
   

  Vi har fælles aktiviteter, fælles ansættelse, bruger hinandens lokaler og vi åbner og lukker sammen med SFO’en.
   

  Dagplejen har legestue i børnehaven, hvilket betyder at dagplejebørnene er i børnehaven en dag om ugen.
   

  Gennem samarbejdet skaber vi sammenhæng i børnenes liv.
   

  Skattekisten er beliggende i en lille by, hvor vi henvender os til alle børn i nærområde og opland. Vi lægger vægt på, at alle børn skal føle sig velkommen og have en god dag i Skattekisten. Der skal der være plads til alle, og vi forventer, at forældrene respektfuldt vil støtte op og bidrager til dette.
   

  Visionen for området Hadsten Opland

   Vi skaber robuste børn, der er klar på livet – klar til verden:

  • Børn med selvværd
  • Børn der øver sig
  • Børn der tåler udfordringer og kan sige pyt

  Vi etablerer fællesskaber, hvor livet læres:

  • Hvor jeg lærer om mig, dig og os
  • Hvor jeg lærer om verden
  • Hvor jeg har betydning, og vi har det sjovt

  Værdier for Hadsten Opland

   Vi arbejder ud fra følgende værdier:

  • Positivt livssyn, glæde og humor
  • Medbestemmelse og respekt gennem dialog
  • Omsorg, nærhed og tryghed
  • Høj faglighed og udvikling
  • Anerkendelse og inklusion
  • Robusthed
    

  Vi arbejder med at kunne navigere imellem modsatrettede krav som: 

  • Hensynet til den enkelte / hensynet til fællesskabet
  • Strukturerede aktiviteter / spontane aktiviteter
  • Skal-opgaver / kan-opgaver
  • At være fleksibel og omstillingsparat / at være vedholdende

  Det er vigtigt for os, at vi har tilgangen ”både og” frem for ”enten eller”. Når vi kan balancere i det og ”tage fat i livet” oplever vi os som robuste.

 • Sådan gør vi - planer og politikker

 • Forældreintra

  Link til Forældreintra

  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens forældreintra.

 • Forældretilfredshed 2019

  Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.


  Se resultatet for Børnehuset Skattekisten her.

Kontakt

Børnehuset Skattekisten
Skolevej 8A
Laurbjerg
8870 Langå
Tlf. 89 64 47 55

Senest opdateret

10.12.2019
riz