You are here

Børnehuset Skattekisten

Børnehuset Skattekisten er et mindre dagtilbud i et lille landsbymiljø

Børnehuset Skattekisten er en del af Hadsten Opland med fælles områdeleder, forældrebestyrelse, retningslinjer og forældrebestyrelse. 

Vi har to aldersintegrerede stuer med gennemsnitlig 25 børn fra 3 til 6 år på hver stue. Fra midt august til marts, er de ældste fra begge stuer samlet på en 3. stue hver formiddag.

Der er i gennemsnit indmeldt ca. 45 - 60 børn. Dog har vi plads til 75 børn.

Skattekisten er fysisk forbundet med Lilleåskolen og SFO via en gangbro, og dagplejen har legestue hos os, hvilket gør det nemt at have et tæt, tværgående samarbejde. 

Derfor har vi et udvidet samarbejde med skole og dagpleje, hvor vi arbejder med den røde tråd og sammenhæng i børnenes liv fra dagpleje til 6. klasse. Vi har fælles aktiviteter, fælles ansættelse, bruger hinandens lokaler og vi åbner og lukker sammen med SFO’en.

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 6.00 - 17.00
  • Fredag: 6.00 - 16.30
     

Skattekisten lukker hver dag kl. 16.30. Den sidste halve time er børnene i SFO’en. Om fredagen er vi i SFO’en fra kl. 16.00

Skattekisten ligger i en lille by, hvor vi henvender os til alle børn i nærområde og opland. Vi lægger vægt på, at alle børn skal føle sig velkommen og have en god dag i Skattekisten. Der skal være plads til alle, og vi forventer, at forældrene respektfuldt vil støtte op og bidrage til dette.

Vi bor i et naturskønt område med skov og grønne områder, som vi ofte besøger.

Mad

Skattekisten er ikke en del af den kommunale frokostordning, og børnene skal selv have mad med. 

Vi er meget opmærksomme på de pædagogiske læringer, der kan indgå i måltider, og bruger det meget i institutionen. 

Vil du vide mere?

Vores pædagogiske læreplaner kan læses på Hadsten Opland-områdets informationsside.

Her kan du også læse vores fælles vision for institutionerne i området. 

Du er også velkommen til at kontakte områdelederen eller den daglige ledere for at høre nærmere/aftale et besøg. 

Kontakt

Børnehuset Skattekisten
Skolevej 8A
Laurbjerg
8870 Langå
Tlf. 89 64 47 55
Daglig leder
Lene Bigum
Mob 20 41 58 32

Senest opdateret

25.03.2020
riz