You are here

Børnehuset Skattekisten

Børnehuset Skattekisten er en aldersintegreret børnehave med plads til ca. 50 børn. Åbningstid 6.00-17.00 - fredag til 16.30

Børnehaven er opdelt i to stuer. Der er i gennemsnit indmeldt ca. 40 - 50 børn. Dog har vi plads til 100 børn.

I Skattekisten lægger vi stor vægt på sprog og sprogtilegnelse. Vi arbejder ud fra, at vi er en landsbyinstitution med stor tilknytning til lokalområdet.

Vi har et udvidet samarbejde med dagplejen og Lilleåskolen, som vi hele tiden udvikler på, bl.a. gennem projektet Ny nordisk Skole.

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

Om Børnehuset Skattekisten

 • Kontakt

  Børnehuset Skattekisten
  Skolevej 8A
  Laurbjerg
  8870 Langå
  Tlf.: 89 64 47 55

   

  Områdeleder
  Linda Le Page Nymark
  llpn@favrskov.dk
  Telefon 89 64 46 45


  Daglig leder
  Lene Bigum
  lebi@favrskov.dk


  Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 6.00 - 17.00. Fredag kl. 6.00 - 16.30. Vi åbner og lukker sammen med SFO´en på Lilleåskolen.

 • Medarbejdere

  1 områdeleder / daglig leder

  4 pædagoger

  2 pædagogmedhjælpere

 • Pædagogik

  I Skattekisten arbejder ud fra, at vi er en landsbyinstitution med stor tilknytning til lokalområdet.
  Vi lægger stor vægt på sprog og sprogtilegnelse.

  Vi har et udvidet samarbejde med dagplejen og Lilleåskolen, som vi hele tiden udvikler på, bl.a. gennem projektet Ny nordisk Skole.

 • Sådan gør vi - planer og politikker

 • Forældreintra

  Link til Forældreintra

  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens forældreintra.

 • Forældretilfredshed 2016

  Der er i september 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

  Se resultatet for den enkelte enhed her.

Kontakt

Børnehuset Skattekisten
Skolevej 8A
Laurbjerg
8870 Langå
Tlf. 89 64 47 55

Senest opdateret

19.02.2019
riz