You are here

Børnehuset Skattekisten

Børnehuset Skattekisten er et mindre dagtilbud i et lille landsbymiljø

Børnehuset Skattekisten er en del af Hadsten Opland med fælles områdeleder, forældrebestyrelse, retningslinjer og forældrebestyrelse med Selling BørnehusVoldum Børnehus og Børnehuset Hadbjerg. 

Skattekisten ligger i en lille by, hvor vi henvender os til alle børn i nærområde og opland. Vi lægger vægt på, at alle børn skal føle sig velkomne og have en god dag i Skattekisten. Vi har to aldersintegrerede stuer med gennemsnitlig 25 børn fra 3 til 6 år på hver stue. Der er i gennemsnit indmeldt ca. 45 - 60 børn. Dog har vi plads til 75 børn.

Området

Vi bor i et naturskønt område med skov og grønne områder, som vi ofte besøger. Vi er ude rigtig meget i al slags vejr året rundt.

Skattekisten er fysisk forbundet med Lilleåskolen og SFO via en gangbro, og dagplejen har legestue hos os. Det gør det helt naturligt at samarbejde med skole og dagpleje og arbejde med den røde tråd og sammenhæng i børnenes liv fra dagpleje til 6. klasse. Vi har fælles aktiviteter og fælles ansatte; vi bruger hinandens lokaler og åbner og lukker sammen med SFO’en.

Hverdagen

I Børnehuset Skattekisten er vores dagligdag bygget op om en fast struktur.

De fleste dage er vi i mindre grupper på stuebasis eller på tværs af stuerne. Grupper dannes ud fra børnenes perspektiv, børnefællesskabet, relationer og børnenes forskellige forudsætninger.

Vi har samling på stuen ca. kl 9.00, hvor vi gennemgår dagens program sammen med børnene via billeder. På den måde får børnene et overblik over, hvad de skal lave i løbet af dagen.

Overalt i Skattekisten vil I møde visualisering, såsom at gennemgå dagen med billeder, små legemiljøer, faste pladser mv. Dette er en del af vores inkluderende pædagogik, der er med til at sikre at barnet i højere grad ”kan selv” og har følelsen af mestring i hverdagen.

Legen

Legen er en gennemgående del af vores dagtilbud. Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

Vi er medlegende voksne, som støtter, guider og rammesætter – så alle børn får en mulighed for at være med og for at legene udvikler sig positivt for alle børn.

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 6.00 - 17.00
  • Fredag: 6.00 - 16.30
     

Skattekisten lukker hver dag kl. 16.30. Den sidste halve time er børnene i SFO’en. Om fredagen er vi i SFO’en fra kl. 16.00

Mad

Skattekisten er ikke en del af den kommunale frokostordning, og børnene skal selv have mad med. 

Forældretilfredshed

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Se resultatet for Børnehuset Skattekisten her [pdf]

 

Læreplaner

Læs lærerplaner for Børnehuset Skattekisten her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.
 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte områdelederen eller den daglige ledere for at høre nærmere/aftale et besøg. 

Kontakt

Børnehuset Skattekisten
Skolevej 8A
Laurbjerg
8870 Langå
Tlf. 89 64 47 55
Daglig leder
Lene Bigum
Mob 20 41 58 32

Senest opdateret

30.11.2020
riz