You are here

Få en god start i dagplejen

Gode råd om overgangen fra hjem til dagpleje og praktisk info, inden dit barn starter i dagpleje.

Besøg dagplejen før start

Når du modtager besked om, at dit barn har fået en plads, får du samtidig kontaktoplysningerne på dagplejeren. Du kan derfor inden barnet starter kontakte dagplejeren og aftale besøg.

Før start

Du forbereder dit barn til dagpleje ved at lære dit barn at:

 • selv at falde i søvn
 • sove i barnevogn
 • spise og drikke andet end modermælk
 • lege på gulvet en gang imellem
   

Ved start

I den første periode anbefales det at:

 • planlægge korte dage
 • være med dit barn
 • være opmærksom på barnets ”farvel-tegn”
 • have dialog med dagplejeren, om noget skal justeres
 • fortælle dagplejeren om særlige emner drøftet med sundhedsplejersken
 • fortælle om barnets fødsels og den første tid i barnets liv
   

Vær opmærksom på dine egne signaler til barnet

Det har stor betydning for dit barn, at tilknytningen til dagplejeren foregår i barnets tempo. Det har også betydning for dit barn, at du er tryg ved at aflevere det.

Vis med ord og handlinger at:

 • du er tryg ved at aflevere dit barn i dagpleje
 • det er positivt at være i dagpleje
 • du er med til at skabe en positiv atmosfære blandt de voksne
 • du anerkender dit barns reaktioner og barnet i at håndtere sine følelser for eksempel ved at overlade barnet til dagplejeren, når du har sagt farvel
 • bruge ritualer med kys, kram og vink
   

Praktiske oplysninger

Her kan du finde svar på nogle af de praktiske spørgsmål, der kan være inden barnet starter i dagpleje.

Betaling af dagplejeplads

Betaling for pasning i dagplejen opkræves månedsvis og forud. I løbet af et år betales for 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. Er du forældre til mere end et barn i det kommunale pasningssystem, får du søskenderabat for det ældste barn. Du kan se priserne for børnepasning i vores samlede oversigt over takster.

Åbningstider

I Dagplejen Favrskov kan vi passe dit barn på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl. 17.15. Hver enkelt dagplejer har en skemalagt arbejdsuge på 48 timer fordelt på ugens fem dage.

Se beskrivelser af de enkelte dagplejere samt åbningstider her.

Feriepasning

Der tilbydes alternativ pasning på følgende tidspunkter:

 • Mellem jul og nytår (inkl. 31. december)
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Sommer 2021: Uge 28 + 29 + 30 (sommerferiepasning)
   

Der tilbydes ikke pasning på følgende tidspunker:

 • Weekender
 • Helligdage
 • 24. december (Juleaften)
 • 5. juni (Grundlovsdag)
   

Gæstedagpleje/alternativ pasning

Har din dagplejer planlagt ferie/fri, vil det oftest blive planlagt med en gæstedagplejer, som har mulighed for at passe hele børnegruppen – så børnene bliver sammen.

Gæstedagplejeren sørger for at besøge legestuerne, så børn og forældre er bekendt med gæstedagplejeren.

Alternativ mulighed er, at børnene hver især passes af en anden dagplejer, oftest som denne dagplejers 5. barn.

Medbring hjemmefra

Dit barn skal i dagpleje selv have nogle af de ting med hjemmefra, som det skal bruge i løbet af en dag.

 • Barnevogn til middagssøvn - bemærk at kombivogne ikke er godkendt til sovevogn
 • Dansk Varefakta Nævn (DVN) godkendt sele og fluenet til barnevogn
 • Dyne, pude, lagen, sovetøj til udendørs brug samt evt. sovedyr
 • af arbejdsmiljømæssige grunde kan dit barns dagplejer ikke tilbyde dagligt at af- og påmontere voksi-poser
 • Bleer
 • Skiftetøj – undertøj, ude- og indetøj
 • Hjemmesko
 • Hagesmæk
 • Salver og cremer (også solcreme)
 • Evt. sutter
   

For at forhindre at dit barn kan komme til at sidde fast farlige steder opfordrer vi desuden til, at du fjerner alle snore i dit barns hætter, jakker, flyverdragt og lignende og erstatter dem med eventuelt velcrobånd og knapper.

Mad

I Dagplejen Favrskov får dit barn serveret mad og drikke i løbet af dagen inkluderet i prisen. Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6.00-7.45.

Dagplejeren tilbyder også formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. I dagplejen følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning for sund mad til børn. Vi lægger vægt på at begrænse sukker-, farve- og tilsætningsstoffer. Måltiderne er varierede og sat sammen af gode, friske og forskellige råvarer efter årstiden. Hvis du ønsker særlige madvarer til dit barn, er du velkommen til selv at tage dem med. Vi respekterer fravalg af bestemte madvarer, hvis det er kulturelt/religiøst betinget eller ved lægelig dokumentation.

Se Dagplejen Favrskovs mad- og måltidspolitik her.

Sygdom og fravær

Barnet

Ved fravær skal forælder kontakte dagplejeren, uanset om det gælder sygdom, ferie eller fridage.

Syge børn må ikke afleveres i dagplejen. Dagplejen Favrskov Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitsomme børnesygdomme.

Bliver barnet syg i løbet af dag, kontakter dagplejeren en forælder og beder om, at barnet hentes. Dit barn må komme i dagpleje igen, når barnet er rask, ikke smitter og kan deltage i daglige aktiviteter.

Fravær ved længere ferie/orlov (garantiplads)

Du kan søge om en garantiplads, så dit barn beholder sin plads i daginstitutionen, hvis fraværsperioden eller mellem 1 måned og 1 år. 

Du skal søge minimum 1 måned før ferien/orloven hos Pladsanvisningen i Hvorslev. Søg om ”garantiplads”.

Se mere under Tilskud til børnepasning

Dagplejeren

Hvis dagplejeren er syg, får du besked på SMS kort tid efter kl. 06:00 om morgenen. Du besvarer SMS'en, om du ønsker alternativ pasning til dit barn, så vi hurtigst muligt kan finde en plads. Derfor er det vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig tidligt om morgenen.

Der er to muligheder for alternativ pasning ved akut sygdom/fravær:

 • Blive passet hos en anden dagplejer

  • Din barn bliver passet hos en anden dagplejer, oftest som 5. barn

 • Gæstedagpleje

  • Gæstedagplejeren har ikke faste børn indskrevet, og har derfor mulighed for at modtage hele børnegruppen, så de bliver sammen

  • Gæstedagplejeren besøger også legestuen, så hun/han er kendt af børn og forældre

  • Ved planlagt ferie/fravær, vil gæstedagpleje ofte være den alternative pasning, så børnene bliver sammen

Valget mellem anden dagplejer og gæstedagpleje bliver truffet fra dag til dag af dagplejekontoret, hvis der opstår akut sygdom.

Ændring i forældrenes kontaktoplysninger

Sker der ændringer i dine kontaktoplysninger, bedes du hurtigst muligt fortælle det til Dagplejekontoret. Det gælder både adresse, telefonnummer og eventuelt e-mail adresse. I forbindelse med bl.a. sygdom er det vigtigt at kunne kontakte det enkelte barns forældre.

Legestue

Legestue er et fælles arrangement, hvor børn og dagplejere fra området mødes og laver forskellige aktiviteter sammen. I legestuen er dagplejerne fælles om planlægning af forløb og indhold. Dagplejepædagoger kan deltage ved lejlighed, men er ikke ansvarlig for planlægning og/eller drift. Når en dagplejepædagog deltager, betragtes det som tilsyn. Der deltager max 4-5 voksne med børnegruppe.

Formålet med legestue er at:

 • alle opbygger et forhold til hinanden på kryds og tværs
 • hvilket også gavner gæstedagpleje
 • børnene får sociale kompetencer og lærer at færdes i større grupper og sammenhænge
 • dagplejerne får mulighed for vigtigt kollegialt samvær og sparring

Kontakt

Dagplejen Favrskov - Øst
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 33 25
Dagplejen Favrskov - Vest
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 33 06

Senest opdateret

21.09.2020
mekl