You are here

Feriepasning

I Favrskov Kommune kan dit barn blive passet i ferier, men muligvis ikke i samme institution som til daglig.

Feriepasning i vuggestue/børnehave

Der tilbydes feriepasning:

 • 31. december
 • Mellem jul og nytår
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • 3 uger i sommerferien
   

Du kan læse ferieoversigten for 2021 her

Daginstitutionerne holder lukket den 24. december. Her tilbydes der ikke pasning.

Forældrebestyrelsen kan i de enkelte områder beslutte at holde lukket 5. juni (Grundlovsdag), hvor der ikke tilbydes alternativ pasning.

Fælles feriepasning

Der kan være ferieperioder, hvor meget få børn har behov for feriepasning for eksempel i vinterferien. Hvis mindre end 40% af de indskrevne børn i en institution har et pasningsbehov, kan flere institutioner gå sammen om at løse pasningsopgaven. Det betyder, at dit barn kan komme i vuggestue eller børnehave, men muligvis ikke dén, de plejer at være i. Det forventede fremmøde opgøres enten på baggrund af tidligere års erfaringer eller ved en konkret undersøgelse blandt alle forældre.

Det kan også være tilfældet i sommerferien, som i 2021 er uge 28, 29 og 30.

Se mere på intranettet eller dit barns institutionsside her

Feriepasning i dagplejen

Der tilbydes alternativ pasning på følgende tidspunkter:

 • Mellem jul og nytår (inkl. 31. december)
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Uge 28 + 29 + 30 (sommerferiepasning i 2021)
   

Der tilbydes ikke pasning på følgende tidspunker:

 • Weekender
 • Helligdage
 • 24. december (Juleaften)
 • 5. juni (Grundlovsdag)
   

Hvad med skoler og SFO?

Se ferieplan for skoler og SFO/fritidsklubber her

Senest opdateret

03.03.2021
vivbr