You are here

Feriepasning

I Favrskov Kommune kan dit barn blive passet i ferier, men muligvis ikke i samme institution som til daglig.

Se den officielle ferieplan for 2020 her [pdf]

Er dokumentet ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Feriepasning i vuggestue/børnehave

Der tilbydes feriepasning:

 • 31. december
 • Mellem jul og nytår
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • 3 uger i sommerferien.
   

Daginstitutionerne holder lukket den 24. december. Her tilbydes der ikke pasning.

Forældrebestyrelsen kan i de enkelte områder beslutte at holde lukket 5. juni (Grundlovsdag), hvor der ikke tilbydes alternativ pasning.

Fælles feriepasning

Der kan være ferieperioder, hvor meget få børn har behov for feriepasning for eksempel i vinterferien. Hvis mindre end 40% af indskrevne børn i en institution har pasningsbehov, kan flere institutioner gå sammen om at løse pasningsopgaven. Det betyder, at dit barn kan komme i vuggestue eller børnehave, men muligvis ikke dén, de plejer at være i. Det forventede fremmøde opgøres enten på baggrund af tidligere års erfaringer eller ved en konkret undersøgelse blandt alle forældre.

Det kan også være tilfældet i sommerferien, som i år er uge 29, 30 og 31.

Se mere på intranettet eller dit barns institutionsside her

Feriepasning i dagplejen

Der tilbydes alternativ pasning på følgende tidspunkter:

 • Mellem jul og nytår (inkl. 31. december)
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Uge 29 + 30 + 31 (sommerferiepasning)
   

Der tilbydes ikke pasning på følgende tidspunker:

 • Weekender
 • Helligdage
 • 24. december (Juleaften)
 • 5. juni (Grundlovsdag)
   

Hvad med skoler og SFO?

Se ferieplan for skoler og SFO/fritidsklubber her

Senest opdateret

06.10.2020
vivbr