You are here

Flygtninge i job og virksomhedspraktik

En af de bedste måder at lære det danske sprog og den danske kultur på er gennem arbejdsmarkedet.

Derfor er det en høj prioritet i Favrskov Kommune at få vores nye medborgere i arbejde.

Den første måned i Favrskov Kommune bruger flygtninge på at gå på sprogskole og på at lære om den danske arbejdskultur. 

Herefter skal de i virksomhedsforløb - et forløb, som består af både virksomhedspraktik eller job med løntilskud og danskundervisning.

Under virksomhedspraktikken eller løntilskudsjobbet skal borgerne lære det danske sprog, arbejdskultur og arbejdsmarked bedre at kende. Målet er, at borgerne i sidste ende kan få et fast job – hvad enten det er hos praktikstedet eller hos en anden virksomhed.

Virksomhederne skal ikke betale løn under praktikken. I et job med løntilskud betaler virksomheden løn til flygtningen men får et tilskud til lønnen fra kommunen. Der vil løbende være kontakt mellem kommunens jobcenter, borgeren og virksomheden.

Hvis din virksomhed har lyst og mulighed for at få en flygtning ind i virksomheden, må du meget gerne kontakte Jobcentret og høre nærmere om mulighederne. 

Kontakt

Sophie Spang-Hansen
Skovvangsvej 20
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 70

Senest opdateret

05.12.2018
kmaj