You are here

Grundlovsceremoni

Der er grundlovsceremonier to gange årligt.

To gang om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab også betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på at ville overholde grundloven og udveksle håndtryk med to repræsentanter fra kommunen.

Kommunen skal holde to grundlovsceremonier om året. I Favrskov bliver det som udgangspunkt den sidste torsdag i februar og august, og første ceremoni bliver torsdag 29. august 2019. På hjemmesiden og i lokalaviser vil vi gøre opmærksom på, at der er mulighed for at deltage i en grundlovsceremoni. Samtidig vil det stå, hvor og hvordan du skal melde dig til. På dagen deltager to repræsentanter for kommunen, og der bliver serveret lidt at drikke, chokolade og frugt.

Ansøgerne skal melde sig til senest to uger før ceremonien.

Du skal som ansøger selv medbringe gyldig legitimation til ceremonien og den modtagne blanket fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Gyldig legitimation er eksempelvis opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt i Danmark. Det kan også være pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

 

.

 

Senest opdateret

03.05.2019
dole