You are here

Grundlovsceremoni

Den første grundlovsceremoni i Favrskov forventes afholdt i februar 2020.

To gang om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab også betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på at ville overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

Kommunen skal holde to grundlovsceremonier om året. I Favrskov bliver det som udgangspunkt den sidste torsdag i februar og august. 

På grund af folketingsvalget 5. juni 2019 bortfaldt det fremsatte lovforslag om indfødsret. Det forventes, at et nyt lovforslag om statsborgerskab vil blive fremsat i oktober og vedtaget i december 2019. 

Favrskov Kommune forventer derfor at holde er den første grundlovsceremoni torsdag 27. februar 2020. 

Når indfødsretsloven er vedtaget, vil vi informere om grundlovsceremonien på her på hjemmesiden, kommunens Facebookside og i lokalavisen.

Senest opdateret

23.09.2019
dole