You are here

Grundlovsceremoni

Den første grundlovsceremoni er udsat, indtil reglerne er på plads.

To gang om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab også betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på at ville overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Kommunen skal holde to grundlovsceremonier om året. I Favrskov bliver det som udgangspunkt den sidste torsdag i februar og august. På grund af folketingsvalget 5. juni er den første grundlovsceremoni udsat, indtil det er afklaret, hvordan reglerne bliver. I den forbindelse skriver Udlændige- og Integrationsministeriet følgende på deres hjemmeside:

"Folketingsvalget, der blev afholdt den 5. juni 2019, kan få betydning for retningslinjerne for meddelelse af indfødsret og den fortsatte behandling af din sag. Det gælder også, selvom du allerede har modtaget et brev om, at du forventes optaget på en lov om indfødsrets meddelelse. Det kan fx være, at betingelserne for at få dansk statsborgerskab ændres. Det kan også være, at der kommer ændringer til, hvornår Folketinget vil behandle det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som du har fået at vide, at du forventes optaget på.

Lovforslaget, som blev fremsat den 25. april 2019, bortfalder på grund af valget. Der forventes at blive fremsat et nyt lovforslag i slutningen af oktober 2019, når det nye Folketing er trådt sammen. Hvis der ikke ændres i betingelserne for at få dansk statsborgerskab, forventes de personer, der er omfattet af det bortfaldne april-lovforslag, at blive omfattet af dette nye lovforslag."

Når reglerne er på plads, vil vi informere om grundlovsceremonien på her på hjemmesiden, kommunens Facebookside og i lokalavisen. 

Senest opdateret

24.06.2019
dole