You are here

Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du bor i. 

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven. Ansøgerne skal ikke udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen, da håndtrykket indtil videre er suspenderet på grund af COVID-19.

I Favrskov Kommune holder vi to grundlovsceremonier om året som udgangspunkt i første og tredje kvartal.

Den næste grundlovsceremoni foregår onsdag 8. september i tidsrummet kl. 15-18. Tilmelding, der foregår via link på denne side, vil kunne ske i perioden mandag 2. august til tirsdag 24. august 2021.

Når du har tilmeldt dig, vil du modtage et brev i din e-boks med nærmere informationer bl.a. om, hvor ceremonien holdes.

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

 1. Legitimation med foto

 2. Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring' 


Legitimation skal være en af de nedenfor nævnte: 

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
   

Yderligere oplysninger

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Kontakt chefkonsulent Jane Mia Hesselgart i Borgmestersekretariat i Favrskov Kommune på 89 64 61 09.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

 • Klik for at åbne beskrivelsen

  Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger.

   

  I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem de eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

   

  Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail dbr@favrskov.dk.

   

  Du kan også læse mere på vores hjemmeside https://favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

   

  Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler personoplysninger om dig for at kunne afholde grundlovsceremoni. Kommunen bruger oplysninger til at kunne identificere dig og videresender oplysninger om din deltagelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

   

  Hvilke personoplysninger behandler vi om dig

  Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger eller vi modtager dem fra dig, så bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem KMD. Her registrerer kommunen bl.a.:

  • Navn 
  • Cpr-nummer
  • Privatadresse
  • Privat telefonnummer
  • E-mailadresse

   

  Hvor stammer oplysningerne fra

  Ud over de oplysninger, som du selv har givet ved din tilmelding, indhenter/modtager vi oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

   

  Hvem kan vi give oplysningerne videre til

  Vi videregiver dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, vi er retligt forpligtet hertil. Oplysninger i forbindelse med din deltagelse i grundlovsceremonien bliver videregivet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

   

  Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

  Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning. 

   

  Dine rettigheder

  Indsigt

  Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks.


  Sletning

  Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

   

  Berigtigelse

  Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

   

  Retsgrundlag

  Retsgrundlaget for Favrskov Kommunes behandling af oplysninger er § 10 i lov om indfødsret, lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018 og bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsers afholdelse af grundlovsceremonier. Derudover er det databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra b samt databeskyttelsesloven.

   

  Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

   

  Favrskov Kommune                       Mail: Favrskov@favrskov.dk 
  Skovvej 20                                     Telefon: 89 64 10 10 
  8382 Hinnerup                               CVR: 29 18 97 14 

   

  Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

   

  Favrskov Kommune                       Mail: dbr@favrskov.dk 
  Att. databeskyttelsesrådgiveren     Telefon: 89 64 60 95 
  Skovvej 20 
  8382 Hinnerup 

   

  Klage

  Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Senest opdateret

09.09.2021
Anonymous