You are here

Guldsmedene på Bakkegården

Guldsmedene er en specialgruppe normeret til 6 børn og med 4 voksne

Hvem er vi?

Guldsmedene er en del af naturbørnehaven Bakkegården

Guldsmedene er en enhed på Bakkegården og er et tilbud for børn med særlige behov.

Guldsmedene er målrettet børn, der har brug for ekstra støtte og guidning i hverdagen.

Guldsmedene er normeret til. 6 børn og har 4 faste voksne

Hvordan er vores tilgang og pædagogik?

På bakkegården arbejder vi med, at rammerne skal tilpasses det enkelte barn og ikke barnet der skal tilpasses rammerne, vi arbejder dog ud fra en fast struktur, da børnegruppen profiterer af genkendelighed og ensartethed. Vi lægger vægt på, at der altid er tilgængelige voksne, som udviser en tydlighed.

Vi anvender piktogrammer, fordi det er det børnegruppen kalder på, detaljeringsgraden er varierende afhængig af børnenes behov.

I personalegruppen er der en åbenhed overfor nye handlemuligheder, både i forhold til gruppen men også i forhold til de enkelte børns behov. Indholdet af vores samlinger er vekslende så vi på denne måde mindsker, de sårbarhedsskabende situationer for børnene.

Vi arbejder med personaleskift og åben dialog, nye øjne kan være udviklende og vise nye handlemuligheder.

Inklusion og anerkendelse er vores pædagogiske fundament.

Det er ikke nok at barnet bliver inkluderet i et fællesskab, det enkelte barn skal have en følelse af, at være inkluderet og være en del af fællesskabet. Hvis der er noget man har det svært ved, er der en masse andet man er god til.

Vi vægter forældre samarbejdet højt, forældre er dem som kender deres børn bedst og vi har tæt kontakt, for at sikre den bedste trivsel og udvikling hos barnet.

Vores grundtone på hele bakkegården er anerkendende, vi går forrest og ved siden af som gode rollemodeller.

Hvad bruger vi?

  • Inkluderende fællesskaber igennem legegrupper 
  • Fælles skovture, sproggrupper, motorik og yogahold med de almene grupper
  • Naturen, vi udnytter at der er højt til loftet
  • Dyrene, børnene hjælper med at fodre og gøre rent hos dyrene
  • Pauser, der bliver etableret aktivitetskasser og stillerum
  • Timetimer
  • Generel visuel støtte
  • Forskydelse af aktiviteter, for at tilgodese det enkelte barn
  • Tæt pædagogisk guidning, for at sikre stabilitet og trivsel
  • En praksis hvor der er plads til forskellighed, med forskellige hjælpemidler

Senest opdateret

28.04.2020
vivbr