You are here

Hinnerup Nord/Øst

  • Billede af legende børn

    Billeder fra institutionerne: Fuglereden, Elmegården og Toppen

  • Billede af legende børn

    Billeder fra institutionerne: Fuglereden, Elmegården og Toppen

  • Billede af legende børn

    Billeder fra institutionerne: Fuglereden, Elmegården og Toppen

Området består af 5 integrerede institutioner med fælles forældrebestyrelse, der laver fælles rammer og principper for institutionerne

Læs mere om de enkelte institutioner i Hinnerup Nord/Øst ved at klikke på linksne længere nede på siden.

Forældrebestyrelsen i de kommunale dagtilbud fastsætter principper for bestyrelsens arbejde. Hvert område har én bestyrelse, og bestyrelsen træffer derfor beslutninger på hele områdets vegne. Selvom bestyrelsen træffer beslutning på hele områdets vegne, kan bestyrelsen naturligvis godt beslutte tiltag for en enkelt enhed.

I Hinnerup Nord/Øst har man sat nogle rammer og nedskrevet nogle principper – bl.a. ud fra offentlige anbefalinger fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen/Fødevarestyrelsen. Alle planerne kan læses på DayCare, når man adgang dertil.

Planerne fortæller retningslinjerne for institutionen i forhold til for eksempel børn i solen, brug af IT, konfliktløsning og pædagogiske læreplaner.

Vil du gerne læse planerne, inden du har adgang til DayCare, er du velkommen til at kontakte områdelederen.

Kostpolitik

Vores kostpolitik er udarbejdet i samarbejde med forældrebestyrelsen. Med kostpolitikken vil vi gerne udtrykke vores holdning til den mad børnene spiser i børnehaven; både til hverdag og til fest, så der skabes et fælles forståelsesgrundlag for gode kostvaner. Vi er bevidste om, at vi såvel i børnehaven som i hjemmet er med til at lægge grunden for børnenes kostvaner i fremtiden.

Læs kostpolitik for institutionerne i Hinnerup Nord/Øst området [pdf]

Institutioner i området

Børnehuset Elmegården

Børnehuset Fuglereden

Børnehuset Nørreskoven

Børnehuset Rønbækken

Børnehuset Toppen

Kontakt

Områdeleder
Annette Kudsk
Tlf. 20 91 16 19

Områdelede Annette Kudsk

Senest opdateret

30.11.2020
riz