You are here

Hinnerup Syd/Vest

 • Billede af legende børn

  Billeder fra institutionerne i området

 • Billede af legende børn

  Billeder fra institutionerne i området

 • Billede af legende børn

  Billeder fra institutionerne i området

 • Billede af børnehaven Korsholm

  Billeder fra institutionerne i området

Institutionerne i Hinnerup Syd/Vest er placeret i Søften og Hinnerup

Området består af følgende institutioner: Børnehaven EngenBørnehuset BymarkenKorsholm Børneunivers og Børnehuset Mælkevejen.

Alle fire institutioner ligger tæt på naturområder, som benyttes så meget som muligt. 

Vi har fælles forældrebestyrelse, som udarbejder fælles rammer og principper for de fire institutioner. Hver institution har sine egne kendetegn, som I kan læse mere om på selve institutionssiden. 

Forældrebestyrelsen sætter principperne for bestyrelsens arbejde og det pædagogiske arbejde i institutionerne. Selvom bestyrelsen træffer beslutninger på vegne af alle institutionerne i området, kan de også beslutte tiltag i en enkelt institution. 

Vi har også et forældreråd, som arrangerer og udfører aktiviteter for familierne og børnene et par gange om året. Det kan være julebag, sommerfest, Halloweenfest eller noget fjerde. Forældrerådet er også sparringspartnere for den daglige leder i lokale spørgsmål. 

I Hinnerup Syd/Vest har vi sat nogle rammer og nedskrevet politikker om kost, IT, inklusion, søvn, mm. Alle politikker kan læses på intranetter, når man har adgang hertil (ved indmeldelse). Politikkerne danner grundlag for den daglige pædagogiske praksis. 

Vil du gerne læse politikkerne, inden du får adgang til intranettet, er du velkommen til at kontakte områdelederen. 

Kontakt

Områdeleder
Annette Green Kjærgaard
Mob 24 98 15 08

Senest opdateret

21.04.2020
riz