You are here

Hjælp til børn og unge

Har du og din familie brug for hjælp? Kender du et barn, der har det svært og har brug for hjælp?

Du kan altid kontakte barnets lærere eller pædagoger, hvis du og dit barn har brug for hjælp. Så vil de vejlede dig. 

Du kan også kontakte socialrådgiverne i Modtagelsen i Børn og Familie på 89 64 34 27 eller 89 64 34 06, alle dage fra kl. 9 - 10.

Har dit barn et fysisk eller psykisk handicap? Så læs mere under "Børn med handicap"

Sammen kan vi finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe jer.

Vil du vide mere om kommunens dagtilbud "Familie- og Ungehuset", og kommunens døgntilbud "Åhuset", så læs mere under "Dag- og døgntilbud".

Målet med Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik er at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen for det enkelte barn og dets familie. Det sker blandt andet i samarbejde mellem socialrådgivere, sundhedsplejersker og psykologer.

Kender du et barn, som du er bekymret for, bør du underrette kommunen om det, så barnet kan få hjælp.

I spalten til højre kan du også læse mere om, hvordan det er at være plejefamilie - eller finde informationer, hvis I allerede er plejefamilie.

 

Muligheder for hjælp

 • Åben anonym rådgivning

  Den åbne anonyme rådgivning tilbyder personlige samtaler over telefonen for børn, unge og deres forældre samt til vordende forældre. Det gratis tilbud gælder også andre personer, der sørger for et barn eller en ung.

  I kan få op til tre samtaler. I kan være anonyme, og vi registrerer ikke oplysninger om jer.

  Den gratis rådgivning skal være med til at løse og forebygge vanskeligheder. Sammen med jer vil rådgiveren arbejde på at finde frem til konstruktive løsninger for netop jeres familie. Har I brug for en anden form for støtte, kan jeres rådgiver pege på andre muligheder.

  Den åbne anonyme rådgivning kontaktes på 89 64 34 50 onsdage fra kl. 15-17. Det er ikke muligt at ringe i skoleferierne.

 • Ungeteamet i Favrskov Børne- og Ungecenter

  Børne- og Ungecentret består af to forskellige afdelinger - Åhuset og Ungeteamet.

  Åhuset er en døgninstitution for børn mellem 0-18 år.
   

  Ungeteamet tilbyder en særlig intensiv hjælp i form af en kontaktperson til unge mellem 14 og 22 år, som i hverdagen har behov for støtte og vejledning til stort og småt. Den unge kan enten bo hjemme, på eget værelse eller i en ungdomsbolig.

   

 • Beredskabsplan vold og overgreb

  Beredskabsplan vold og overgreb
   

  Beredskabsplanen er senest revideret og godkendt af Børne- og skoleudvalget 7. november 2019.

  Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Socialrådgiverne i Børn og Familie
tlf. 89 64 34 27 eller 89 64 34 06

Alle dage mellem kl. 9 - 10.   
 
I akutte tilfælde inden for kontortid
tlf. 26 71 15 64.    

Aften, nat, weekend
kontakt Østjyllands Politi
tlf. 87 31 14 48 eller 114

Senest opdateret

05.11.2020
vdgh