You are here

Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er certificeret af Dansk Idrætsforbund (DIF) og VIA som idrætsinstitution.

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en integreret institution og huser 15 børn i vuggestuen og cirka 66 børn i børnehaven.

Åbningstid

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00 
  • Fredag: 6.30 - 16.00
     

Pædagogisk idræt

Personalet er uddannet i pædagogisk idræt, hvor man omsætter pædagogiske mål gennem idræt, leg og bevægelse. Det bygger på og understøtter barnets naturlige bevægelsesglæde, udvikler kropsbevidsthed og motorik.

Legemiljøerne i børnehuset vil være indrettet med mulighed for både fysiske lege og mental fordybelse.

Hverdagen

Om formiddagen er børnene inddelt i mindre grupper. Grupperne sammensættes efter udviklingstrin og sociale relationer. 

Hver formiddag samles grupperne til planlagte aktiviteter. Det kan være en tur i skoven, cykelture, sanglege, kreative aktiviteter, madlavning med mere.

Eftermiddagen går med aktiviteter med udgangspunkt i pædagogisk idræt arrangeret af personalet. 

Børnene kan bevæge sig frit i børnehuset, alt efter hvilke bevægelsesmiljøer de ønsker at være i.

Vi forbereder også gruppen af kommende skolebørn på overgangen fra børnehave til skole. 

Praktisk information

Inden dit barn starter hos os, modtager I et velkomstbrev med praktisk information til hverdagen. 

Mad

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en del af den kommunale frokostordning

Planer og politikker

Området Hadsten By har i fællesskab med forældrebestyrelse, ledere, pædagoger og medarbejdere udarbejdet en række handleplaner og politikker. 

Du kan læse mere om dem på områdets informationsside her

Ud over det vi deler med området, har vi beskrevet følgende: Forældresamarbejde, Strukturen i vores pædagogiske praksis, Vi tror på pædagogisk idræt, Traditioner og arrangementer for året i Idrætsbørnehuset Bavnehøj, som du kan læse på intranettet. 

Alle publikationerne kan læses i fuld længde på intranettet. Har du brug for at læse noget af materialet, inden dit barn starter i institution, er du velkommen til at kontakte områdelederen.

Forældretilfredshed 2019

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Se resultatet for Idrætsbørnehuset Bavnehøj her [pdf]
 

Læreplaner

Læs læreplaner for Idrætsbørnehuset Bavnehøj her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer. 
 

Kontakt

Idrætsbørnehuset Bavnehøj
Skovangsvej 24
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 47 80
Daglig leder
Tine Kaufmann Jacobsen
Mob 50 50 69 16

Senest opdateret

30.11.2020
riz