You are here

Helbredstillæg

Kommunen kan hjælpe med udgifter til medicin og behandling, hvis du er folkepensionist eller bevilliget førtidspension før 01/01-2003.

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist.

Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension og er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Din formues betydning

For at få helbredstillæg må du ikke have en likvid formue større end 91.900 kr. (2021).

Det gør ingen forskel, om du er enlig, gift eller samlevende, jeres samlede likvide formue må ikke være større end 91.900 kr. (2021).

Likvid formue er f.eks. indestående i bank, obligationer, aktier, investeringsbeviser m.v.

Søg almindelig helbredstillæg

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandbehandling, høreapparat, fysioterapi, kiropraktor og psykologhjælp, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Når du har ansøgt om almindeligt helbredstillæg, vil kommunen sende en bekræftelse på, at du opfylder betingelserne. Du modtager i så fald et helbredskort, som du kan vise, når du køber medicin eller modtager behandling.

Når du har modtaget dit helbredskort, skal du ikke søge igen. Der vil blive sendt et nyt kort hvert år, såfremt du fortsat opfylder betingelserne.

Ansøg om helbredstillæg via selvbetjening

Få hjælp til selvbetjening på telefon: 70 20 00 00, så sidder kommunens medarbejdere klar til at hjælpe.

Læs mere om almindeligt og udvidet helbredstillæg på borger.dk

Så meget kan du få i helbredstillæg

Helbredstillægget størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter.

Udvidet helbredstillæg

Du kan få udvidet helbredstillæg til:

 • tandbehandling,
 • briller eller
 • fodpleje, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.
   

Du skal søge om tillægget, inden du bestiller eller får udført behandlingen. 

Ansøg om udvidet helbredstillæg

Indsend en betalt regning

Hvis du er pårørende og søger for en anden

Til behandlere

Som behandler kan du hjælpe med at indsende ansøgninger og prisoverslag for borgerne.

Hvis du er optiker

Hvis du er tandlæge/tandteknikker

Hvis du er fodplejer/fodterapeut

Helbredstillæg - Behandling af personoplysninger

 • Sådan behandler vi dine oplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender ansøgning om helbredstillæg og personligt tillæg. Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt oplysninger om dine ferieforhold fra andre offentlige og private myndigheder, herunder Skattestyrelsen, Feriekonto og A-kasser.

  Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand.

  Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag eller til efterfølgende kontrol, jfr. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2-5 eller integrationslovens § 50, stk. 5 og 6.

  Kommunen har adgang til Udbetaling Danmarks oplysninger om dine og din ægtefælle/samlevers indtægt, personlig tillægsprocent og formue som er nødvendige for beregning af helbredstillæg og personligt tillæg, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8, stk. 2.

  Til kontrol af din indkomst- og formueforhold kan kommunen kræve nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter og arbejdsgivere. Oplysningerne kan sammenstilles med de øvrige oplysninger om dine økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 3.

   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen registrere de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

  Kommunen kan videregive oplysning om tilskuddets størrelse til behandleren.

  Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt til, at videregive oplysninger som kan have betydning for en ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6,9 og 10.

  Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger fra forskellige offentlige registre hos fx. Skattestyrelsen og folkeregistret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der sammenkøres data om økonomiske forhold samt bopæls- og familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og formodede. Formålet med samkøringen er at hindre fejl i offentlige bevilligede udbetalinger.

  Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger om formodede fejl eller urigtige data til kommunen, som derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal reguleres, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.

  Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når kommunen har fået besked om resultatet.

  Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

  Hjemlen til at behandle oplysningerne findes i Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet alm. og  alm. førtidspension m.v. nr. 1635 af 13. december 2018 og Bekendtgørelse om social pension nr. 1636 af 13. december 2018.

   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

  For indsigt i oplysningerne i forbindelse med helbredstillæg og personligt tillæg, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.

   

  Kontakt vore databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 8964 6095.

  Læs mere om databeskyttelse her

   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.

   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 32

Tlf. 89 64 63 19

Senest opdateret

07.05.2021
kmaj