You are here

Økonomisk friplads

Afhængig af indkomst, kan du få tilskud fra kommunen til børnepasning, så det bliver billigere eller helt gratis at få passet dit barn.

Økonomisk fripladstilskud kan først søges, når barnet er tilbudt en plads i institution.

Læs her, hvordan du skriver dit barn op til pasning.

Du får besked i e-boks, når dit barn er blevet tildelt en plads. Herefter kan du søge økonomisk friplads i selvbetjeningsløsningen Den Digitale Pladsanvisning.

Beregning af økonomisk fripladstilskud

Beregningen laves ud fra din og din samlevers indkomst. Dette gælder uanset om I er gift, og selvom samleveren ikke er forælder til pågældende barn/børn.

Ægtefælle/samlever skal give samtykke til, at deres indkomstoplysninger hentes, inden fripladstilskuddet kan søges. Der gives samtykke ved at logge ind på Den Digitale Pladsanvisning med NemID.

På borger.dk kan du se de aktuelle beløbsgrænser for, hvornår du har mulighed for at søge om økonomisk friplads

Du kan se og søge andre kommunale tilskud her

Takster for børnepasning 2021

Se, hvad det koster at få passet dit barn her i Favrskov Kommune

Genberegning og årlig efterregulering

Hvis der er afvigelser i den oplyste og den indkomst, der er indberettet til SKAT, vil der blive foretaget en genberegning og regulering af det økonomiske fripladstilskud.

Læs mere om genberegning af økonomisk fripladstilskud på borger.dk

Oplysningspligt

Husk at oplyse Favrskov Kommune om ændringer, som kan påvirke beregningen af økonomisk fripladstilskud, såsom:

  • Du bliver enlig
  • Du får en samlever
  • Der til- eller fraflytter børn på adressen (gælder også ved fødsel)
  • Hvis du eller din samlever/ægtefælle er selvstændig, skal du/I oplyse om ændringer i indkomsten, da de ikke indberettes automatisk

Senest opdateret

13.04.2021
vivbr