You are here

Økonomisk friplads

Afhængig af indkomst, kan du få tilskud fra kommunen til børnepasning, så det bliver billigere eller helt gratis at få passet dit barn.

Økonomisk fripladstilskud kan først søges, når barnet er tilbudt en plads i institution.

Læs her hvordan du skriver dit barn op til pasning.

Du får besked i e-boks, når dit barn er blevet tildelt en plads. Herefter kan du søge økonomisk friplads i selvbetjeningsløsningen Den Digitale Pladsanvisning.

Beregning af økonomisk fripladstilskud

Beregningen laves ud fra din og din samlevers indkomst. Dette gælder uanset om I er gift, og selvom samleveren ikke er forælder til pågældende barn/børn.

Ægtefælle/samlever skal give samtykke til at deres indkomstoplysninger hentes, inden fripladstilskuddet kan søges. Der gives samtykke ved at logge ind på Den Digitale Pladsanvisning med NemID.

Du kan se og søge andre kommunale tilskud her

Takster 2020

De opdaterede takster kan ses i kommunens samlede oversigt over takster.

For samlevende par:

 • 551.700 kr. er den øvre indkomstgrænse for samlevende par
  • hvis den årlige fælles indkomst er dette eller over, tilbydes der ikke økonomisk fripladstilskud
 • 177.601 kr. er den nedre indkomstgrænse for samlevende par
  • hvis den årlige fælles indkomst er dette eller under, tilbydes der fuld økonomisk fripladstilskud (gratis plads)
    

For enlige:

 • Er du enlig forhøjes indkomstgrænserne med 62.139 kr.
  • den øvre grænse er derfor: 613.839 kr. i 2019
  • den nedre grænse er derfor: 239.740 kr. i 2019
    

Søskende

 • Er der andre hjemmeboende børn i husstanden under 18 år, forhøjes indkomstgrænserne med 7.000 kr. Både øvre og nedre grænse for både samlevende par.
  • Søskende betegnes som alle børn med folkeregisteret adresse på bopælen.
   ​​​​​​​

Genberegning og årlig efterregulering

Hvis der er afvigelser i den oplyste og den skatteindberettede indkomst, vil der blive foretaget en genberegning og regulering af det økonomiske fripladstilskud.

Afvigelser i indkomsten under 5 trin på fripladsskalaen (5 trin svar til ca. 1.500 kr.) reguleres først ved den årlige efterregulering af økonomisk fripladstilskud. Hvis afvigelserne er over 5 trin, vil det blive rettet fra måned til måned.   

Hvis sammenligningen viser, at du og/eller din samlever/ægtefælle har haft en højere indkomst end den oplyste indkomst, vil du/I blive opkrævet for det beløb, du/I har fået for meget i fripladstilskud.

Hvis sammenligningen viser, at du og/eller din samlever/ægtefælle har haft en lavere indkomst end den oplyste indkomst, vil I have beløbet til gode i måneden/året efter.

Oplysningspligt

Husk at oplyse Favrskov Kommune om ændringer, som kan påvirke beregningen af økonomisk fripladstilskud, såsom:

 • Du bliver enlig
 • Du får en samlever
 • Der til- eller fraflytter børn på adressen (gælder også ved fødsel)
 • Hvis du eller din samlever/ægtefælle er selvstændig, skal du/I oplyse om ændringer i indkomsten, da de ikke indberettes automatisk

Senest opdateret

23.03.2020
vivbr