You are here

Oplysningspligt og offentlige ydelser

Som borger og erhvervsdrivende er det dit ansvar, at myndighederne har korrekte oplysninger om dig og eventuelle ansatte

Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at borgere ikke er klar over, hvad de har pligt til at oplyse. Derfor har vi samlet en række eksempler her på siden.

Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og der kan være ydelser/forhold, som ikke fremgår her. Kontakt derfor hellere kommunen en gang for meget end en gang for lidt. Vi hjælper gerne med at afklare situationen.

Hvis du driver virksomhed, kan du nederst på siden se, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Eksempler på ydelser

Der er flere myndigheder i Danmark, som udbetaler offentlige ydelser. Du skal oplyse ændringer til den myndighed, der udbetaler ydelsen til dig. I parentesen efter ydelsen kan du se, hvilken myndighed der udbetaler ydelsen.

Ydelser kan være, men er ikke begrænset til: kontanthjælp (kommunen), uddannelseshjælp (kommunen), integrationsydelse (kommunen), økonomisk friplads (kommunen), dagpenge (din a-kasse og kommunen), sygedagpenge (kommunen), barsels-dagpenge (Udbetaling Danmark), førtidspension (kommunen og Udbetaling Danmark), folkepension (Udbetaling Danmark), boligsikring eller boligydelse (Udbetaling Danmark), børnetilskud (Udbetaling Danmark). 

Hvad kan der ske, når kommunen undersøger en sag?

Favrskov Kommune kan:

 • Udveksle oplysninger med SKAT, politi og andre relevante myndigheder
 • Kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som den pågældende ikke har været berettiget til
 • Beslutte at melde sagen til politiet 
   

Eksempler på ændringer

Der er forskel på, hvilke ændringer i dine forhold, der kan have betydning for udbetalingen af ydelser. Her kan du se eksempler på, hvilke ændringer du bl.a. har pligt til at oplyse afhængig af, hvilken ydelse du modtager. Husk at du altid gerne må kontakte kommunen, hvis du kommer i tvivl.

Boligforhold

Du skal altid fortælle kommunen, hvis du skifter adresse. Det skal du gøre senest 5 dage efter flyttedatoen.

Læs, hvordan du skifter adresse (melder flytning) her

Hvis der står ”Husstandens sammensætning” under de forskellige ydelser er det også vigtigt, at du oplyser kommunen, hvis én eller flere personer flytter ind på din adresse.

Rejser

Det er vigtigt, at du henvender dig til kommunen, inden du rejser til udlandet, hvis du modtager ydelser. Uanset hvor du rejser hen, hvor længe du er væk, og om det er ferie eller forretning, fordi det kan have betydning for dine ydelser.

Kontakthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

 • Husstandens sammensætning (antal beboere)
 • Alle ændringer i indkomst på grund af eksempelvis løn, salg af ejendele, lotto-gevinst eller andet
 • Alle ændringer i formue og/eller opsparing for eksempel arv, aktiver såsom møntsamling, biler eller andet
 • Samlivsforhold 
 • Ferie/udlandsophold – uanset om det er én dag eller længere tid
   

Økonomisk fripladstilskud

 • Husstandens sammensætning (antal beboere) også børn
 • Husstandens indkomst, hvis du eller din samlever er selvstændig
 • Samlivsforhold
   

Læs mere om økonomisk fripladstilskud her

Dagpenge, sygedagpenge, barsels-dagpenge

Husk at underrette de forskellige myndigheder bag ydelserne ved ændringer.

 • Genoptagelse eller delvis genoptagelse af arbejde
 • Raskmelding
 • Ferie/udlandsophold – uanset om det er én dag eller længere tid
 • Weekendjob eller bijob, hvis du modtager barsels-dagpenge
   

Førtidspension og folkepension

Husk at underrette henholdsvis kommunen og Udbetaling Danmark ved ændringer.

 • Samlivsforhold
 • Indkomst
 • Ansættelsesforhold
 • Formueforhold eksempelvis arv
   

Læs mere om folkepension på borger.dk

Læs mere om førtidspension på borger.dk

Boligsikring eller boligydelse

 • Husstandens (børn og voksnes) indkomst og formue
 • Husstandens sammensætning (antal beboere)
 • Udgifter til boligen
   

Boligstøtte er en fælles betegnelse for boligsikring og boligydelse. Læs mere på borger.dk

Børnetilskud

Læs mere om reglerne for børnetilskud på borger.dk

Der er forskel på børnetilskud og børnebidrag.
Læs mere om børnebidrag her

Ægtefællebidrag (tidl. underholdsbidrag)

 • Hvis du modtager bidrag og flytter sammen med bidragspligtig
 • Hvis du modtager bidrag og barnet ikke længere bor hos dig
 • Hvis du betaler bidrag og begynder at modtage folkepension
 • Hvis du betaler bidrag og begynder at modtage kontanthjælp
 • Hvis Familieretshuset ændrer din bidragsafgørelse
   

Læs mere om ægtefællebidrag hos borger.dk

Samlivsforhold og reelt enlig

Hvis du modtager ydelser baseret på, at du er enlig – altså står alene med udgifterne til husførelsen/husholdningen, må du ikke modtage økonomisk eller praktisk hjælp til husførelsen (eksempelvis dele udgifter til mad) af nogen, som du juridisk set kan indgå ægteskab med. Hvis en partner, ven eller veninde hjælper økonomisk eller praktisk med husførelsen, kan kommunen vurdere, at du ikke er reelt enlig og ændre dine ydelser. Hvis du derimod får hjælp af dine forældre, som du juridisk ikke kan indgå i ægteskab med, har det ikke betydning. 

Husk derfor at oplyse kommunen, hvis du bliver gift eller på anden vis ikke er praktisk eller økonomisk alene om husførelsen

Konsekvenser

Hvis du modtager ydelser baseret på, at du er enlig, men kommunen vurderer at du ikke er reelt enlig – at I er to om at dele udgifterne til husførelsen, kan konsekvenserne indebære:

 • Du kan ikke modtage børnetilskud til enlige forældre fra Udbetaling Danmark
 • Økonomisk fripladstilskud genberegnes, da samleverens indkomst skal medregnes
 • Du kan ikke modtage dobbelt SU
 • Boligstøtte genberegnes, da samleverens indkomst skal medregnes
 • Hvis din samlever også er forælder til dit barn, vil det ikke være muligt at få børnebidrag af Udbetaling Danmark
   

Læs mere om, hvordan man vurderer enlig eller samlevende her 

Hvad hvis jeg driver virksomhed?

Hvis du driver virksomhed, skal du være opmærksom på din oplysningspligt i forhold til:

 • Genoptaget arbejde efter en sygemelding
 • At angivne sygeperioder er korrekte, når du søger om sygedagpengerefusion til dig selv eller dine ansatte
 • At ansatte (fra udlandet) skal have et registreringsbevis (arbejdstilladelse), inden de starter i jobbet. Se www.nyidanmark.dk for yderligere information
 • At løn og lønsedler er korrekte og indberettet til E-indkomstregistret. Se www.skat.dk for yderligere information
 • At regnskabsmæssige krav overholdes
 • At ansatte ikke uretmæssigt modtager offentlig forsørgerydelse
   

Hvad kan der ske, når kommunen undersøger en sag?

Favrskov Kommune kan:

 • Foretage uanmeldt virksomhedskontrol
 • Pålægge virksomheden at føre logbog
 • Udveksle oplysninger med SKAT, politi og andre relevante myndigheder
 • Hyre en ekstern revisor på virksomhedens regning
 • Kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som den pågældende ikke har været berettiget til
 • Beslutte at melde sagen til politiet 
   

Hvis du er i tvivl, kan kommunen naturligvis hjælpe med at afklare din situation.

Kontakt

Kontrolgruppen
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

01.04.2020
vivbr