You are here

Pædagogiske redskaber og læreplaner

 • Grønne briller

  Dagplejerne har en lang række pædagogiske redskaber, de arbejder med i dagligdagen. Et af redskaberne er "den grønne brille", hvor udgangspunktet altid er et anerkendende og positivt

Dagplejen i Favrskov sigter efter høj pædagogisk kvalitet, ved hjælp af pædagogiske redskaber og læreplaner

Læreplan

Dagplejerne i Favrskov Kommune skal ligesom dagplejepædagogerne i vuggestue og børnehave arbejde med en læreplan for børnenes udvikling.

Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan for dagtilbud.

Barnets sproglige udvikling

I dagplejen har vi fokus på hele barnets udvikling. De pædagogiske læreplaner indeholder flere temaer, hvoraf sproget er ét af dem.

Læs mere i folderen Barnets sproglige udvikling [pdf]

Favrskov Kommune har også udarbejdet en sprog- og læsepolitik for børn og unge fra 0-18 år.

S.M.I.T.T.E-modellen

SMITTE-modellen er en refleksions- og evalueringsmodel, som kan bruges, når dagplejerne vil arbejde pædagogisk udvikling for børnegruppen.

 • Sammenhæng - hvilke vilkår er der tale om?
 • Mål - hvad vil jeg udvikle/hvad skal børnene lære?
 • Inklusion – hvordan sikrer jeg, at alle børnene deltager aktivt?
 • Tegn – hvordan kan jeg se, om jeg nærmer mig målet?
 • Tiltag – hvad skal der ske?
 • Evaluering – hvordan gik det/hvad lærte børnene/hvad lærte jeg?
   

Anerkendende pædagogik

Vi arbejder med at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne, hvor den voksne er lydhør og opmærksom på barnets behov og møder børn på deres præmisser. Vi arbejder med følgende dialoger:

Den følelsesmæssige dialog

 • Vis glæde for barnet
 • Se barnets initiativ – justér dig
 • Inviter barnet til samtale – lyt og svar
 • Giv anerkendelse
   

Den meningsskabende dialog

 • Fang barnets opmærksomhed
 • Fasthold barnets opmærksomhed – med følelse og entusiasme
 • Forbind barnets oplevelse – uddyb og forklar
   

Den vejledende dialog

 • Fortæl barnet, hvad de må og skal – trin for trin
   

Positiv tilgang – ”Den Grønne Brille”

Når vi tager den grønne brille på, skaber vi god stemning med venligt ansigt og behagelig stemmeføring. Derudover handler vi ud fra følgende:

 • Vi sætter ord på vores handlinger: ”Nu tørrer jeg dig om munden.”, ”Jeg henter maden.”
 • Vi bekræfter barnets initiativer: ”Det er godt, du spørger om hjælp!”
 • Vi sætter fokus på, hvad barnet må, og hvad vi gerne vil have, og vi italesætter handlemulighederne: ”Her må du gå.”, ”Du må sidde på stolen.”
   

Robusthed hos børn og voksne

Børnene i Dagplejen Favrskov skal have de bedste rammer for trivsel og udvikling. Derfor er der bl.a. fokus på robusthed hos både dagplejere og børn. 

Fokus på robusthed betyder, at barnet indsamler positive oplevelser og udvikler egen robusthed, fordi dagplejerne udviser robusthed i mødet med barnet. 

Den robuste dagplejer kan:

 • Finde selvbalance følelsesmæssigt og professionelt
 • Bede om hjælp
 • Møde forandringer med åbenhed
 • Bruge mentalisering og se barnets intention
 • Bruger anerkendende pædagogik: justere sig selv i forhold til børnegruppen og tage ansvar i relationen
   

Det robuste barn begynder at kunne:

 • Mærke sige selv
 • Sige til og fra
 • Give udtryk for behov
 • Rumme hverdagens udfordringer og forandringer
 • Kende sine følelser
 • Vente på tur og dele
   

Udvikling af robusthed hos 0-2 årige

Det er vigtigt at arbejdet med robusthed tager udgangspunkt i barnet og hvad 0-2 årige formår. Hjernen hos 0-2 årige er stadig umoden og har ikke udviklet følelsesmæssige intentioner bag handlinger – barnet kan for eksempel ikke være udspekuleret. Derfor vil børns reaktioner typisk være ”affekt reaktioner”, som betyder at barnet reagerer impulsivt på oplevelser eksempelvis med gråd og skrig.

Når barnet udtrykker voldsom vrede eller ked-af-det-hed, kalder vi det ”1-1-2”, fordi hjernen går i alarm. Dagplejeren vil lade ”alarmen” drive over, give barnet ro og plads til reaktioner, og lede efter barnets intention. Derudover bruger dagplejeren følgende redskaber:

 • sætter ord på barnets følelser
 • giver masser af kropskontakt og positive oplevelser
 • stiller krav, som matcher barnets ressourcer og færdigheder; vi ser, hvor barnet er på vej hen og understøtter dette

Kontakt

Dagplejen Favrskov - Vest
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 33 06
Dagplejen Favrskov - Øst
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 33 25

Senest opdateret

27.08.2020
mekl