You are here

Pladsanvisning til børn med særlige behov

Har du et barn med særlige behov (f.eks. handicap eller tosproget), kan du søge om overspring på ventelisten til dagtilbud.

 1. Du skal udfylde ansøgningen til visitationsudvalget:
  Download ansøgningsskema her
 2. Ansøgningsfrist er senest en uge inden et planlagt møde
  Se mødedatoerne herunder
 3. Afgørelsen meddelelses familien senest en uge efter mødets afvikling.
   

Udvalget drøfter og vurderer barnets behov på baggrund af din beskrivelse, samt eventuel udtalelser og dokumentation fra andre relevante fagpersoner.

Anvisning af det bedste tilbud forudsætter, at der er en ledig plads i det anbefalede tilbud. Afgørelsen om tildeling af plads træffes af visitationsudvalget. Du kan ikke klage over afgørelsen.

Visitationsudvalget består af dagtilbudschefen, leder af dagplejen, medarbejder ved PPR og medarbejder ved pladsanvisningen. Leder af sundhedsplejen og socialrådgiver deltager ved behov.

Udvalget afholder 11 møder årligt.

Planlagte møder for maj til december i 2021:

 • 12. maj
 • 10. juni
 • 12. august
 • 23. september
 • 27. oktober
 • 18. november
 • 16. december
   

Er dokumentet ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Pladsanvisningen
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50


Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

27.04.2021
vivbr