You are here

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er hjælp til børn og unge med problemer i deres udvikling.

PPR er et tilbud til skoler, daginstitutioner, forældre og børn om hjælp og rådgivning. Tilbuddet er til børn og unge, som har problemer i tilknytning til deres udvikling.
Det kan være tale- og sprogvanskeligheder, indlæring i skolen eller problemer i forhold til barnet selv, omgivelser i institution, skole eller familie.

PPR består af forskellige faggrupper: psykologer, tale-høre-lærere, fysioterapeuter, specialpædagogiske vejleder og konsulenter. Skoler og daginstitutioner har fast tilknyttet én psykolog og én tale-høre-lærer. De arbejder tværfagligt og altid i tæt samarbejde med forældre.

Med en samlet indsats får barnet forhåbentlig en bedre trivsel i skolen og mulighed for at udnytte sine ressourcer bedst muligt. Det er målet, at lærere, pædagoger og forældre får bedre forståelse for barnets vanskeligheder. Det giver flere muligheder for at støtte barnet. PPR arbejder ofte gennem de voksne omkring barnet. Der er ikke umiddelbart direkte kontakt mellem barnet og PPR-medarbejderen.

Henvendelse til PPR kan ske gennem skole, daginstitution eller direkte til Børn og Skole.

MestringsKompasset

Favrskov Kommune tilbyder i foråret og i efteråret tre temaeftermiddage med overskriften MestringsKompasset, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse kan rette fokus på børnenes kompetencer og det positive forældreskab. Læs mere om tilbuddet.

Mere om PPR

 • Psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år

  Favrskov Kommune tilbyder gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år.
   

  Der kan være mange forskellige grunde til, at man gerne vil tale med en psykolog. Det kan være på grund af angst, tristhed, negative tanker om sig selv, vrede, ubehagelige oplevelser, usikkerhed, forvirring, stress, kærestesorger, ensomhed, savn, sorg, problemer med familie og venner og mange andre ting.
   

  Man behøver ikke på forhånd vide, hvad man gerne vil tale med psykologen om eller vide, hvorfor man ikke har det godt. Det hjælper psykologen med at finde ud af og hjælper også med at finde ud af, hvad der skal til for at få det bedre.

   

  Psykologhjælpen yder op til fem afklarende samtaler. Psykologhjælpen yder ikke behandlingsforløb.
   

  Psykologhjælpen er anonym, og der føres ikke journal. Endvidere har psykologen tavshedspligt, hvilket betyder, at det, som den unge fortæller, ikke formidles videre, medmindre det er aftalt med den unge selv. Den første gang medbringes det gule sygesikringsbevis, som dokumentation for alder og kommune.
   

  Kontaktoplysninger

  Alle mandage, onsdage, torsdage  og fredage mellem kl. 9-10 er der fast telefontid. Herudover kan man skrive en mail med telefonnummer, så vi kan ringe tilbage og aftale en tid til den første samtale. Det er ikke muligt at lægge besked på telefonsvareren.  
   

  Psykologhjælpens adresse er:

  Mandag, onsdag, torsdag og fredag:

  Vinterslevvej 34, 8370 Hadsten
   

  Telefonnr.  23 45 85 51

  Mailadresse: 15til25@favrskov.dk

  .

  Læs eller download:

   

  Her kan du se pjecen: Psykologhjælp - Samtaler for unge mellem 15 og 25 år

   

  Læs folderen om angstgrupper for børn og unge

   

  Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

 • Hjælp til ordblinde grundskoleelever

  Hvis en elev viser tegn på ordblindhed, skal det afklares, om årsagen til elevens læsevanskeligheder er ordblindhed, så elevens undervisningstilbud tilpasses til det. Hvis I som forældre er bekymrede for, om jeres barn kan være ordblind, eller I er bekymrede for, om jeres ordblinde barn får den rette undervisning og støtte, bør I dele jeres bekymring med skolen. Bekymringer og eventuel kritik bør rettes så direkte og konstruktivt som muligt.

   

  I kontakter elevens dansklærer, som følger og evaluerer elevernes læse- og skriveudvikling. I kan kontakte skolens leder, hvis I, efter dialogen med elevens lærer, fortsat er bekymret for indsatsen omkring jeres barn.

   

  Læs mere i folderen 'Hjælp til ordblinde grundskoleelever'

  Er folderen ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi den for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Børn og Kultur
Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

17.03.2021
riz