You are here

Retningslinjer i Dagplejen

Dagplejen Favrskov har vedtaget nogle overordnede retningslinjer, som dagplejerne arbejder ud fra

Kørsel med dagplejebørn

Transport af dagplejebørn i motoriserede køretøjer skal foregå med offentlige transportmidler under betryggende opsyn og med forældrenes accept. Der er mulighed for at give tilladelse til, at barnet må transporteres i privat bil, hvis barnet er fastspændt efter færdselslovens regler.

Tavshedspligt

Alle dagplejere omfattet af tavshedspligt. Det betyder, at din dagplejer ikke må videregive personfølsomme oplysninger til hverken familie, venner, andre forældre, kollegaer eller andre udenforstående.

Din dagplejer må gerne diskutere personfølsomme oplysninger med den tilknyttede dagplejepædagog, der også er omfattet tavshedspligt. Din dagplejer er underlagt den skærpede underretningspligt.

Konkrete oplysninger, der er nødvendige for at kunne passe et barn, f.eks. et gæstebarn, må gives videre til gæstedagplejeren.

Tavshedspligten ophører ikke ved dagplejerens fratrædelse.

Som forælder er man ikke juridisk omfattet af tavshedspligt, men det forventes, at forældre og andre i dagplejen er bevidste om en moralsk tavshedspligt, når det gælder viden opnået i den daglige gang i dagplejen.

Forsikring

Vi anbefaler, at du som forælder tegner en privat ulykkesforsikring, der indeholder en børneulykkesforsikring.

Hygiejne

I Dagplejen Favrskov har vi retningslinjer for hygiejne på flere planer. Det gælder bl.a.:

 • Håndhygiejne
 • Puslepladshygiejne
 • Udluftning
 • Rengøring
 • Mad- og køkkenhygiejne
 • Hygiejne i forhold til udeliv og legestuer
   

Husdyr

Det er tilladt for dagplejere at have husdyr, og det kan være rigtig positivt. Men det er forskelligt om forælder og børn ønsker husdyr hos dagplejen, og det er muligt at ønske en dagplejer uden husdyr.

Følgende retningslinjer gælder for husdyr i dagplejen:

 • Børn og dyr må ikke være alene sammen; der skal altid være en voksen til stede.
 • Godkendte lege- og opholdsrum skal altid holdes fri for dyr.
 • I alle dagplejehjem skal der være mulighed for, at en eventuel hund eller kat har et sted, hvor der ikke er adgang for dagplejebørn, og hvor dyret kan være sig selv.
 • Kurv, madskål og lignende må ikke stå i de lokaler, der er godkendt til dagpleje.
 • Dagplejehjem med husdyr kræver øget rengøring i de lokaler, hvor der kommer dagplejebørn.
   

Rygning

I Dagplejen Favrskov må der på intet tidspunkt ryges; hverken indendørs eller udendørs, når der er børn til stede. Lokaler, der er primære opholdsrum for børnene, skal være røgfri hele døgnet. Rygeforbuddet gælder både dagplejeren, dagplejerens familie og eventuelle gæster i hjemmet.

Gennem løbende dialog og tilsyn sikrer Favrskov Kommune, at forbuddet overholdes.

Dagplejerne benytter andre lokaler end deres godkendte hjem til fælles legestue (haller, gymnastiksale, omsorgscentre m.fl.). I disse lokaler må der ikke ryges, mens dagplejere og børn benytter lokalerne.

Sovende børn

Favrskov Kommune har udviklet en sikkerhedsinstruks om sovende børn i dagtilbud. Her kan du læse om alle retningslinjerne for søvn i dagtilbud: sove ude/inde, sovestillinger, tilsyn med sovende børn og meget mere.   

Senest opdateret

23.03.2020
mste