You are here

Sådan fordeler vi pladserne

Skal dit barn passes? Læs om anvisningsregler, pasningsgaranti og meget andet praktisk her

Læs Favrskov Kommunes anvisningsregler her [ny side]

Favrskov Kommune tilbyder børnepasning i dagpleje, vuggestue og børnehave fra barnet er 26 uger til 6 år.

I Favrskov Kommune er det Pladsanvisningen, som fordeler pladserne i dagtilbud. 

Forældre kan tidligst forvente, at få tilbudt en plads, når der er 2 måneder til barnet skal starte.

Det anbefales, at barnet skrives op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser bl.a. sker efter længst tid på ventelisten.

Skriv dit barn op til pasning her [ny side]

Favrskov Kommune har følgende dagtilbud til børn:
 

Optagelse i dagpleje, vuggestue i integreret institution og børnehave sker den 1. eller 16. i måneden.

Kombinationstilbud

Har du behov for pasningsmulighed uden for almindelige åbningstider, kan du muligvis benytte dig af et kombinationstilbud. 

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje/daginstitution og tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning betyder, at barnet eksempelvis passes af en barnepige, når forælder/forældre arbejder på skæve tidspunkter.

Pasningsbehovet skal dokumenteres af vagtplaner. For samlevende voksne gælder det, at begge kan dokumentere arbejde uden for almindelige pasningsmuligheder. 

Spørgsmål og ansøgning sendes til pladsanvisningen@favrskov.dk

Byrådet godkendte 26. juni 2018 godkendelseskriterier for kombinationstilbud, som du kan læse her [pdf].

Læs mere om tilskud og tilbud og hvordan du søger her [ny side]

Tildeling af plads i dagtilbud

Kriterierne for tildeling af plads i Favrskov Kommune er i prioriteret rækkefølge:

 1. Børn med særlige behov (ud fra en pædagogisk, psykologisk eller lægelig vurdering)
 2. Tvillinger har fortrinsret, hvis en dagplejer har to ledige pladser
 3. Børn med søskende i samme dagpleje/daginstitution, forudsat at søskendeparret får minimum to måneder sammen
 4. Længst tid på ventelisten (anciennitet) OBS regnes tidligst fra barnet er 3 måneder gammel

 

Ved opstart at nye dagplejere/institutioner kan der ses bort fra ovenstående kriterier af hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling.

Forældre kan tidligst forvente at få tilbudt en plads, når der er 2 måneder til barnet skal starte. 

Ønske om bestemt dagpleje/institution

Det er muligt at ønske en bestemt dagplejer eller institutionsplads til dit barn. I så fald er barnet på venteliste, indtil der er en ledig plads hos dagplejeren eller i institutionen. Det betyder også, at I fravælger pasningsgarantien, da kommunen ikke kan garantere en ledig plads, til når barnet fylder 26 uger. 
 

Overgang til børnehave

Det anbefales, at barnet skrives op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser bl.a. sker efter længst tid på ventelisten.

Børn i dagpleje vil som hovedregel overgå til en børnehaveplads pr. den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og automatisk blive udmeldt af dagplejen den sidste dato i måneden før.

Husk at skrive dit dagplejebarn op til børnehave.

Børn i vuggestue, bliver automatisk overflyttet til børnehaven i den integrerede institution, hvor barnet er pr. den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.

Såfremt der er mangel på dagplejepladser/vuggestuepladser, kan børn på 2 år og 9 måneder få tilbudt en børnehaveplads.

Pasningsgaranti

Favrskov Kommune har pasningsgaranti for børn fra 26 uger til skolestart eller førskole. Tilbuddet omfatter en plads i dagplejen, vuggestue som en del af en integreret institution eller børnehave.

Pladsanvisningen vil først og fremmest finde en plads, der passer med barnets alder. Herefter tilstræbes det, at tilbyde en plads i nærområdet.

Garantien gælder 3 måneder efter kommunen har modtaget ansøgningen om plads.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i en måned.

Der kan ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen efter Pladsanvisningens vurdering kan benyttes af et andet barn.

Udmeldelsen skal ske digitalt på Den Digitale Pladsanvisning.
 

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Spørgsmål og svar

 • Hvad koster en institutionsplads?

  Du kan finde priserne for en institutionsplads i kommunens samlede oversigt over takster.

  Taksten for frokostordning er 400 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. OBS: der er ikke frokostordning i alle institutioner. Der gives økonomisk friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning. Mad i dagplejen er inkluderet i prisen.

  Der er forskellige priser, alt efter om det er en plads i dagpleje, integreret institution (vuggestue) eller børnehave.

  Du skal være opmærksom på, hvis du vælger en institutionsplads i en anden kommune end Favrskov, at priserne er anderledes.

 • Er der frokostordning og hvad koster den?

  Se oversigt over institutioner med frokostordning her

  Taksten for frokostordningen er 400 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Der gives økonomisk friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning.

  Mad i dagplejen er inkluderet i prisen.

 • Hvilket geografiske område bor jeg i?

  Når du skal skrive dit barn op til pasning i Den Digitale Pladsanvisning, skal du oplyse, hvilket geografisk område du bor i.

  Favrskov Kommune er delt i 4 geografiske områder:

  • ”Område Ulstrup” = Ulstrup, Vellev, Haurum/Sall og Thorsø.
  • ”Område Hammel” = Hammel, Farre og Lading.
  • ”Område Hadsten” = Hadsten, Laurbjerg, Houlbjerg, Voldum, Selling og Hadbjerg.
  • ”Område Hinnerup” = Hinnerup, Søften og Korsholm.
 • Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

  Der er frit institutionsvalg over kommunegrænsen, hvilket betyder at dit barn kan blive passet i lige den kommune, I synes.

  I skal være opmærksomme på, at følge retningslinjer for opskrivning og optagelse i den kommune, barnet skal passe i. Derudover skal I være opmærksomme på, at der kan være en større egenbetaling, ved at barnet bliver passet i en anden kommune. For eksempel opkræves der 12 måneders egenbetaling fremfor 11 måneder, hvis barnet passes i en anden kommune.

Kontakt

Pladsanvisningen
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50


Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

06.07.2021
vdgh