You are here

Selling Børnehus

Velkommen til Selling Børnehus

Vi ligger naturskønt i den lille landsby Selling, kun få kilometer fra Hadsten by. 

Børnehuset har to aldersintegrerede stuer med gennemsnitligt 22 børn fra 3 til 6 år på hver stue.

Desuden har vi en vuggestuegruppe med ca. 12 børn i alderen 0 til 3 år. 

Åbningstider

  • Mandag til torsdag 6.30 - 17.00
  • Fredag 06.30 - 16.00
     

Mad og måltider

Vi har kostordning i Selling Børnehus. Det betyder vi får leveret frokost hver dag. Børnene medbringer selv frugt.

Særligt fokus

I Selling Børnehus prioriterer vi bevægelse, naturpædagogik og udeliv. En gruppen af børn og voksne er ude af huset på tur stort set hver dag. Vores naturvejleder følger ofte med, og bidrager med både viden og inspirerende aktiviteter i nærmiljøet og på legepladsen.

Pædagogik

Vores ønske er at etablere læringsmiljøer hvor der er plads til alle, og hvor der tages udgangspunkt i barnets perspektiver. Alle mærker at have værdi for og i fællesskabet, og kan byde ind med noget. Barnet må godt øve sig og støttes i det. Barnet lærer om sig selv, om andre og hvad vi kan sammen i fællesskabet. Anerkendelse, inklusion og børneperspektiver er nøgleord. Den voksne er medlegende og nysgerrig sammen med barnet.

Hverdagen i børnehuset

Vores hverdag er bygget op om en fast struktur. Vi har samling ca. kl. 9.00, hvor vi siger godmorgen til hinanden, tæller hvor mange vi er, og hvem der mangler. Herefter gennemgår vi dagens program sammen med børnene via billeder. På den måde forsøger vi at svare på så mange af de spørgsmål barnet måtte have om den dag der venter. Det er med til at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for barnet, at det ved hvad der skal ske. Overalt i børnehuset vil I møde visualisering, små legemiljøer, faste pladser m.v. Det er en del af vores inkluderende pædagogik, der er med til at sikre at barnet i højere grad "kan selv".

Kommende skolebørn

Først i august til marts, samles de kommende skolebørn på en stue, hvor de understøttes i deres dannelse op mod skolestart. Denne gruppe har tilknyttet en særlig brobygningspædagog, der efter at have fulgt de kommende skolestartere i børnehaven, følger med dem de første 5 måneder i førskole. På den måde syns vi bedst vi kan sikre, at værdifuld viden om barnets behov og perspektiver kommer i spil fra første skoledag.

Forældretilfredshed 2019

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Se resultatet for Selling Børnehus her [pdf]

 

Læreplaner

Læs læreplaner for Selling Børnehus her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Selling Børnehus
Holbergsvej 2
Sellling
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 55
Daglig leder
Charlotte Leth Ankerstjerne
Tlf. 89 64 46 45

Senest opdateret

30.11.2020
riz