You are here

SFO og fritidsklub

Skolefritidsordningen - i daglig tale SFO - er for skolens elever fra 0.-3. klasse. Fritidsklub er for børn fra 4.- 6. klasse

Der er pladsgaranti for alle, der ønsker at benytte SFO, så indmeldelse kan ske fra dag til dag. Betaling for SFO og klub opkræves altid fra den forudgående 1. eller den 16. i den måned, hvor eleven starter. Du kan melde dit barn ud den 15. eller sidste dag i en måned. Der er en måneds opsigelse. 

Du kan læse mere om den enkelte skoles SFO på skolernes egne hjemmesider. Klubtilbud er placeret på fritidscentre i Hammel og Hinnerup. I de øvrige byer er klubtilbud på skolerne.

De børn, der er tilmeldt klub (4.-6. klasse), har mulighed for morgenpasning. Morgenpasningen vil de fleste steder foregå i den lokale SFO. Du kan høre mere om muligheden for morgenpasning i dit lokale klubtilbud.

Se link til Favrskovs fritidscentre her

Kontakt

Pladsanvisningen
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50


Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

11.08.2020
riz