You are here

Skat

Find informationer, kontaktoplysninger og gode råd om skat

Har du spørgsmål om skat, kan du finde oplysninger på Skattestyrelsens hjemmeside eller kontakte Skattestyrelsen på tlf. 72 22 18 18.

I Skattestyrelsens TastSelv-service kan du blandt andet rette din forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Benyt det grå bannerlink.

Telefoniske henvendelser skal ske til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har visiteret tidsbestilling. Det betyder, at du ikke kan henvende dig personligt til Skattestyrelsen, men i første omgang skal du kontakte myndigheden pr. telefon.

Få hjælp til selvbetjening

Ved personlig henvendelse til Borgerservice i Hinnerup kan du få hjælp til selvbetjening til de mest almindelige skattespørgsmål fx. omkring forskudsopgørelsen, skattekort og årsopgørelsen. 

Det betyder, at du skal medbringe dit NemID eller din TastSelv-kode, logge på Skattestyrelsens selvbetjening - og så kan en medarbejder vejlede dig i, hvordan du fx. ændrer din forskudsregistrering eller din årsopgørelse/selvangivelse.

Få hjælp til ændring af forskudsopgørelsen

Ved personlige henvendelse til Borgerservice kan du få vejledning til og forklaring på din årsopgørelse og få hjælp til ændring af din forskudsopgørelse. Du skal selv kende og oplyse de tal, du vil have ændret.

Du kan få hjælp til det der svarer til, hvad du selv vil kunne klare via din TastSelv hos Skattestyrelsen. Det gælder:

  • Foretaget ændring af din forskudsopgørelse

  • Foretage ændringer af din årsopgørelse (kan kun ske via hjælp til selvbetjening og med dit eget NemID. Har du ikke NemID, kan du kontakte Skattestyrelsen, der hjælper dig med rettelsen 

  • Vejledning i og information om gældende regler, tidsfrister og takster der gælder for skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms, told og afgifter indenfor skatteområdet, herunder vurdering af fast ejendom 

  • Vejledning og hjælp til at anvende de digitale løsninger 

  • Udleveret informationsmateriale,  blanketter, skemaer, pjecer og brochurer

  • Aflevere al post til Skattestyrelsen, herunder selvangivelser, genoptagelser og bindende svar m.v.


Den Digitale Hotline kan på  tlf. 70 20 20 20 yde hjælp til selvbetjeningsløsningen TastSelv.

Det er også muligt at få hjælp digital selvbetjening på ét af kommunens fire biblioteker eller på Borgerservicecentret i Hinnerup.

Du skal være opmærksom på, at du kan foretage tidsbestilling hjemmefra, når du skal have hjælp til skat m.m. Du bestiller tid ved at benytte den røde knap herunder på siden. Får du eventuelt brug for at afbestille din reservation, skal du annullere din tidsbestilling på knappen "Annuller tidsbestilling". Læs mere om, hvordan du bestiller tid til hjælp i Borgerservice.

Mere om Skattestyrelsen

Hvad er hovedkort, frikort og bikort?

Frikort

Du må tjene et bestemt beløb, uden at skulle betale skat. Beløbet står på din forskudsopgørelse. Du skal først begynde at betale skat, når din samlede løn på et år overstiger beløbet. Du skal dog betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent af hele din løn, også selv om du har frikort. Har du to job, bruger arbejdsgiverne automatisk dit frikort. Når det er brugt, trækker de skat med den trækprocent, der står på din forskudsopgørelse. Det får de automatisk fra Skattestyrelsen.

Hovedkort

Alle, der tjener mere end deres frikort, skal have et hovedkort og et bikort. På hovedkortet står din trækprocent og det fradrag, du ikke skal betale skat af. Hovedkortet må kun bruges hos én arbejdsgiver.

Bikort

På dit bikort står der, hvor mange procent, du bliver trukket i skat. Til gengæld står der ikke noget om fradrag, da hele dit fradrag bliver brugt på hovedkortet.

Dine bikortoplysninger står på forreste side af forskudsopgørelsen sammen med hovedkortoplysningerne.

Hvordan får jeg et skattekort?

Hvis du skal have et skattekort for første gang, kan du selv oprette det i TastSelv.

Din arbejdsgiver henter dit skattekort direkte hos Skattestyrelsen.

Hvordan får jeg et frikort?

Du skal selv oprette dit frikort i TastSelv.

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver har brugt det forkerte kort?

Det kan ske, at din arbejdsgiver eller andre (SU, pensionsselskab) kommer til at bruge et forkert skattekort.

Du skal selv gøre din arbejdsgiver eller udbetaler opmærksom på fejlen og få dem til at hente det nyeste skattekort hos Skattestyrelsen. Husk at fortælle, om det er hovedkortet eller bikortet, de skal bruge.

Når din arbejdsgiver eller udbetaler modtager det nye digitale skattekort, kan de regulere dit skattetræk og lønudbetaling.

Må jeg bruge mit hovedkort flere steder?

Du må kun bruge dit hovedkort ét sted. Hvis du har flere arbejdsgivere, skal dine øvrige arbejdsgivere anvende dit bikort i stedet for. Det gælder også andre parter, der udbetaler penge til dig, fx pensionsselskab, a-kasse og Styrelsen for Institutioner- og Uddannelsesstøtte.

Du skal selv fortælle dine arbejdsgivere eller udbetalere, om de skal bruge hovedkort eller bikort.

Hvis hovedkortet bliver brugt to steder, bliver dit samlede skattefradrag for stort, og du kommer derfor til at betale for lidt i skat i løbet af året. Det betyder, at du bliver opkrævet en restskat, når din samlede skat beregnes på din årsopgørelse.

Kontakt

Skattestyrelsen
Tlf. 72 22 18 18

Senest opdateret

04.02.2020
akl