You are here

Socialt snyd

Favrskov Kommune arbejder aktivt med at stoppe misbrug med offentlige ydelser i samarbejde med andre myndigheder.

Socialt snyd er, når en person (eller virksomhed) opgiver urigtige oplysninger, for at opnå ret til sociale ydelser, som de ikke er berettiget til. Det kan være ydelser som kontanthjælp, økonomisk friplads, sygedagpenge, børnefamilieydelser, boligstøtte, børnetilskud, førtidspension m.m.

Målsætningen er:

  • At finde og stoppe sager, hvor der sker socialt snyd
  • At forebygge socialt snyd nu og i fremtiden
     

Anmeld socialt snyd

Hvis du har mistanke om socialt snyd, kan du sende en (anonym) anmeldelse til kommunen.

Læs mere om anmeldelse af socialt snyd og hvordan du gør på siden her

Hvad skal du selv være opmærksom på

Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at personen ikke er klar over, eller opmærksom på, hvilke oplysninger personen har pligt til at give kommunen.

Modtager du selv sociale ydelser, eller driver virksomhed, og er i tvivl om din oplysningspligt kan du læse mere på siden her [ny side]

Hvis du driver virksomhed

Hvis du driver virksomhed kan der også være forhold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med socialt snyd. Du kan læse mere nederst på siden her [ny side].

Helhedsorienteret sagsbehandling

En metode til at stoppe misbrug er "helhedsorienteret sagsbehandling". Det betyder, at oplysninger angivet ét sted i kommunen automatisk bliver udvekslet med andre afdelinger i det omfang, der er relevant for at forhindre snyd. En kontrolgruppe arbejder på tværs af kommunens afdelinger for at sikre, at oplysningerne i de forskellige afdelinger stemmer overens med hinanden.

Samarbejde mellem myndigheder

Kommunen samarbejder også med andre offentlige myndigheder som eksempelvis Politi, Udbetaling Danmark og SKAT.

Kontakt

Kontrolgruppen
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

26.06.2020
kmaj