You are here

Tilskud til børnepasning

I Favrskov Kommune er der mulighed for økonomisk friplads, deltidsplads og andet, som kan have indflydelse på økonomien.

Du kan finde taksterne for kommunale tilskud i kommunens samlede oversigt over takster.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger forældrenes samlede indkomst under en vis grænse, kan du eller I få tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Læs mere om økonomisk fripladstilskud og hvordan du søger her.

Søskendetilskud

Bor flere børn på samme bopæl, er de betegnet som søskende, og familien er berettiget til søskendetilskud. Det kan være biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, så længe de har folkeregisteradresse på samme bopæl. 

Søskendetilskud beregnes automatisk, når barn nr. 2 er indmeldt.

Deltidsplads med reduceret egenbetaling

Hvis én eller begge forældre i en periode arbejder færre timer i forbindelse med barsel, forældreorlov eller adoption, kan de søge om deltidsplads på 30 timer i daginstitution til andre børn i husstanden.

Læs mere om deltidsplads og hvordan du søger her

Kombinationstilbud

Har du behov for pasningsmulighed uden for almindelige åbningstider, kan du muligvis benytte dig af et kombinationstilbud. 

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje/daginstitution og tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning betyder, at barnet eksempelvis passes af en barnepige, når forælder/forældre arbejder på skæve tidspunkter.

Pasningsbehovet skal dokumenteres af vagtplaner. For samlevende voksne gælder det, at begge kan dokumentere arbejde uden for almindelige pasningsmuligheder. 

Spørgsmål og ansøgning sendes til pladsanvisningen@favrskov.dk

Byrådet godkendte 26. juni 2018 godkendelseskriterier for kombinationstilbud - læs dem her.

Fastholdelse af plads ved længere ferie/orlov (garantiplads)

Skal dit barn ikke passes i en længere periode for eksempel pga. ferie eller orlov, kan barnet beholde sin plads i dagpleje/vuggestue/børnehave.

Perioden er betalingsfri og kan vare fra minimum 1 måned til maksimum 1 år.

Du skal søge om en garantiplads hos Pladsanvisningen i Hvorslev senest 1 måned inden ferien/orloven starter. Da opkrævning for pasning altid er den 1. eller 16. i måneden, skal I varsle om ferien/orloven 1 måned inden enten den 1. eller 15. i måneden.

Socialpædagogisk friplads

Du kan søge friplads af behandlingsmæssige eller socialpædagogiske årsager i henhold til Servicelovens bestemmelser.

Hvis du mener, du er berettiget til socialpædagogisk friplads, skal du først søge fripladsen via Den Digitale Pladsanvisning og herefter kontakte din familierådgiver i kommunens Børne- og Skoleforvaltning.

Tilskud til pasning af egne børn

Favrskov Kommune yder ikke tilskud til pasning af egne børn jf. dagtilbudslovens §86.

Spørgsmål og svar

  • Vi har flere børn på samme adresse, men modtager ikke søskendetilskud?

    Husk, at alle børn skal have samme folkeregisteradresse for at være betegnet søskende.

    Hvis du ikke modtager søskendetilskud automatisk efter ovenstående regler, så kontakt Pladsanvisningen på pladsanvisning@favrskov.dk.

Kontakt

Pladsanvisningen
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50


Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

30.11.2020
kmaj