You are here

Vielser

Inden I kan blive viet, skal kommunen eller Familieretshuset godkende jeres ægteskabserklæring.

Kommunen behandler ægteskabserklæringen, hvis I begge:

 • er danske eller nordiske statsborgere
 • har tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen
   

Behandlingstid

I skal have hørt tilbage fra kommunen cirka 2 uger efter, I har indsendt ægteskabserklæringen. Hver opmærksom på, at begge parter skal underskrive med NemID. 

Godkendelse

Der er to former for godkendelse af ægteskabserklæringen. Hvis I ønsker en borgerlig vielse, modtager I en bekræftelse fra kommunen cirka 2 uger efter kommunen har modtaget ægteskabserklæringen. Hvis I ønsker at blive viet i en kirke eller et andet godkendt trossamfund, modtager I en såkaldt prøvelsesattest, som I skal medbringe til vielsen. 

I begge tilfælde er godkendelsen gyldig i 4 måneder. Og i begge tilfælde modtager I en vielsesattest efter vielsen. 

Udenlandsk statsborger

Familieretshuset behandler ægteskabserklæringen, hvis én af jer ikke opfylder ovenstående kriterier. 

Klik her for at søge hos Familieretshuset.

Spørgsmål og svar

 • Hvornår kan vi sende ægteskabserklæringen?

  I kan tidligst sende ægteskabserklæringen 4 måneder inden, vielsen skal finde sted. 

 • Borgerlig vielse

  Borgerlige vielser på hverdage:

  • foregår i administrationsbygningen i Hinnerup, Skovvej 20 i kommunens åbningstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag
  • kommunen kan stille de to vidner, som skal overvære vielsen, til rådighed

  Borgerlige vielser på lørdage:

  • Det er muligt at blive viet om lørdagen mellem kl. 10 og 12
  • Vielserne foregår skiftevis i administrationsbygningen i Hinnerup og Hammel
  • I skal selv have vidner med, som kan overvære vielsen


  Gæster:


  På grund af corona-situationen må antallet af gæster i vores mødelokaler højest være 15 gæster inkl. 2 vidner i Hammel og  højest  9 gæster inkl. 2 vidner i Hinnerup
   


  Kontakt Borgerservice, hvis I ønsker at blive viet i jeres eget hjem, have eller naturen. Vær opmærksom på gebyret på minimum 600,- pr. time + kørselsgodtgørelse. 

 • Hvilke dokumenter kan kommunen bede om?

  • Dokumentation for tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, hvis man er udenlandsk statsborger
  • Dokumentation for fødsel, hvis du er født inden 1. januar 1960 (fødselsattest, dåbsattest eller navneattest)
  • Civiltilstandsattest, hvis én af jer eller begge har haft adresse i udlandet
  • Dødsattest eller skifteretsattest, hvis én af jer eller begge er enke/enkemand
 • Hvorfor skal vi udfylde en ægteskabserklæring?

  Man skal udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan godkende, at I opfylder betingelserne for ægteskab ifølge dansk lovgivning. For eksempel at I begge er fyldt 18 år, og ingen af jer er gift i udlandet. 

 • Skal vi også søge hos kommunen, hvis vi vil giftes i kirke eller godkendt trossamfund?

  Ja. Kommunen behandler og godkender ægteskabserklæring, uanset hvor I ønsker at blive viet. Ønsker I at blive gift i kirken eller i et godkendt trossamfund, sender kommunen en prøvelsesattest til jer (godkendelse af ægteskabet), som er gyldig i 4 måneder.

 • Ændrer vi automatisk navn ved ægteskab?

  Nej, hvis I ønsker navneændring i forbindelse med vielse, skal I sende en ansøgning senest 15 dage inden vielsen. I kan læse mere om navnændring og søge på borger.dk ved at klikke her.

 • Praktisk information

  • Nyt navn i mit pas:
   Hvis du har skiftet navn, er det ikke et lovkrav at få nyt pas. Vær dog opmærksom på, at navnet på rejse- eller flybillet altid skal være det samme som i dit pas. Hvis du ønsker at få udstedt nyt pas, skal du følge de anviste regler for pasfornyelse.
  • Nyt navn på mit kørekort:
   Det er ikke et lovkrav at udskifte dit danske kørekort, hvis du ændrer navn. Du har dog mulighed for at udskifte dit nuværende gyldige kørekort, hvis du ønsker dette. Vær opmærksom på, at du skal betale for et nyt duplikatkørekort. Læs mere om, hvordan du får nyt kørekort her.
  • Nyt navn på sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis):
   Skifter du navn i forbindelse med vielsen, får du automatisk tilsendt et nyt sundhedskort uden gebyr.
  • Ændring af forskudsopgørelse:
   Når I er blevet gift, bør I gennemgå jeres forskudsopgørelse og andre skatteoplysninger.
 • Har I brug for hjælp?

  Alle generelle regler for vielser, som gælder i hele landet, er beskrevet på www.borger.dk. Her findes også information om internationale ægteskaber, navneændring, betingelser for ægteskab og meget mere.

  Har I brug for hjælp til at udfylde ægteskabserklæringen, kan I kontakte Borgerservice i Hinnerup, Skovvej 20, borgerservice@favrskov.dk, tlf.: 89 64 63 31 eller 89 64 63 16. Se åbningstiderne her.

 • Persondatabeskyttelse

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender en anmodning om ægteskabsindgåelse. Det gælder fx. adresse-, navne-, civilstands- og fødselsregistreringsoplysninger m.v.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister) om civilstandsændringer. Herudover håndteres oplysninger om navneændring og andre personlige forhold, herunder eventuel værgemål og relation til din kommende ægtefælle. 
  Kommunen vil i visse tilfælde være forpligtet til at udveksle/videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder fx. Kirkeministeriet.
  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i ægteskabsloven, jf. lovbekendtgørelsen om indgåelse af ægteskab, lovbekendtgørelse nr. 289 af 20. marts 2019.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysningerne i forbindelse med en ægteskabssag, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse her.
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 16

Tlf. 89 64 63 31

Senest opdateret

26.06.2020
kmaj