You are here

Voldum Børnehus

Velkommen til Voldum Børnehus - en integreret institution i landsbyen Voldum

Voldum Børnehus er en del af Hadsten Opland-området sammen med Børnehuset Hadbjerg, Selling Børnehus og Skattekisten i Laurbjerg.

Vores vuggestue har cirka 12 børn, men da vi er sammen med dagplejen i området om at opfylde pasningsgarantien, er tallet skiftende.

Børnehaven huser cirka 50 børn delt i grupperne: Regnbuen og Solen, men ser os selv som en samlet gruppe.  

Når dit barn bliver meldt ind i Voldum Børnehus, modtager du et velkomst brev i din e-boks, med en indbydelse til et opstartsmøde hos os. Vi prioriterer at der er god tid til dette første møde med jer, da vi ser det som starten på et langt og godt samarbejde. Vi snakker ud fra vores velkomstfolder til dette første møde.  

Vi glæder os til at møde jer.

Åbningstider

  • Mandag til fredag 06.30-17.00
  • Fredag til 16.00
     

Om os

Børnene i børnehaven har 2 forskellige grupper i løbet af dagen. En aldersgruppe med børn på samme alder og en basisgruppe med aldersblandede børn.

Vi arbejder med 3 aldersgrupper: de store giraffer, de mellemstore kaniner og de små mariehøns. Vi holder samling og laver aktiviteter i aldersgrupperne.

Når vi spiser måltider foregår det i aldersblandede basisgrupper.

Vi arbejder med læring over hele dagen og tager afsæt i hverdagens rutiner. Der er meget læring omkring måltider, toiletbesøg og i garderoben, hvor børnene klarer det de kan selv, og får hjælp med dét, der er svært.

Hen over ugen veksler formiddagens aktiviteter mellem udetur, planlagte aktiviteter og fri leg. Vi veksler mellem, at de voksne går foran og sætter noget i gang, de voksne går ved siden af og leger med børnene, og at de voksne går bagved og iagttager børnenes leg.

Derudover arbejder vi hele tiden på at tilpasse vores læring til børnenes interesser. Det gør vi eksempelvis med temauger, hvor vi justerer aktiviteterne ud fra den enkelte børnegruppe eller det enkelte barns interesser. 

Børnenes personlige og sociale udvikling sker i et anerkendende miljø. Vi vil sammen med forældrene skabe en god hverdag for alle børn. Forældrene er de vigtigste i børnenes liv, og vi er vigtige medspillere i børnenes trivsel, udvikling og dannelse.

Forældretilfredshed 2019

Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

Læs resultatet for Voldum Børnehus her [pdf]
 

Læreplaner

Læs læreplaner for Voldum Børnehave her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Voldum Børnehus
Østervænget 1
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 40
Daglig leder
Anne Slot Birch
Mob 28 15 67 09

Senest opdateret

12.01.2021
riz