Du kan vælge en privat institution eller privat pasningsordning til dit barn, og kommunen giver tilskud, hvis du vælger en privat pasningsordning.

Du kan se det aktuelle tilskud til privat pasning her

Privat pasningsordning er et tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af pasningsmuligheder, der kaldes dagtilbud i dagtilbudsloven. 

Der stilles ikke de samme krav til den private pasningsordning som til kommunens dagtilbud. Det betyder, at den private pasningsordning eksempelvis ikke skal leve op til krav om udarbejdelse og evaluering af en pædagogisk læreplan.

Den private pasningsordning er dog omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelser og skal derfor blandt andet leve op til at skabe trivsel, udvikling og læring for barnet.

Private institutioner

'Livstræet' - Privat Pasningsordning

Natur-og Bevægelsesbørnehave og vuggestue
Øksendalvej 5, Vellev, 8860 Ulstrup
Telefon: 30 55 00 99

Hadsten Naturbørnehave - Privat Pasningsordning

Vinterslevvej 34, 8370  Hadsten
Telefon: 20 20 55 25
https://hadstennaturboernehave.dk/

Privat pasning (0-3 år)

NATURligvis - Privat Pasningsordning

Privat pasningsordning i Hadsten v/ Stine Holdt
Skovfaldet 1, 8370 Hadsten
Telefon: 41 41 89 90
www.naturligvis.net
Mail: stine.holdt@gmail.com

Bentes Spilopper - Privat Pasningsordning

Privat Pasningsordning v/Bente Munk
Jægervej 34, 8450 Hammel
Telefon: 20 10 12 56
www.bentes-spilopper.dk
Mail: bmunk00@gmail.com

Brittas Private Pasningsordning v/Britta Olesen

Podøjvej 14
Hvorslev, 8860 Ulstrup
Tlf.: 21 71 76 45
Mail: bno1975@hotmail.dk

Mies Private Pasningsordning

v/Inge Marie V. Jensen
Nørreåvej 3, V. Velling, 8860  Ulstrup
Tlf.: 21 76 70 20
www.bricksite.com/ingemarie
Mail: mievj59@yahoo.dk

Bøgebladet - Privat Pasningsordning

Privat Pasningsordning v/Anja Gravers Høholt
Klapskovvej 6, Vitten
8382 Hinnerup
Tlf.: 30 26 27 47
Bøgebladet - privat pasningsordning

Privat Pasning Hinnerup Børnehus

Privat Pasningsordning v/Linda Jensen
Navervej 20, 8382 Hinnerup
Telefon: 20 90 97 10
Mail: scaniafinn@sol.dk

Søftens Private Pasningsordning

v/Lene Ejsing Christensen
Søndermarken 155, Søften, 8382 Hinnerup
Telefon: 60 61 17 61
Søg mig frem på Facebook
Mail: kleinejsing@gmail.com

Privat Børnepasning Engen - Privat Pasningsordning

v/Iben Sidelmann Frikke
Æbleparken 2
Søften
8382 Hinnerup
Tlf.: 28 95 46 63
https://www.privat-boernepasning-engen.dk/index.php
Mail: Ibensidelmann@hotmail.com