Forebyggelse og behandling

I Børn og Familie i Favrskov Kommune tilbyder vi pædagogiske og psykologiske indsatser på dag- og døgnbasis til børn, unge og familie.

Formålet med vores arbejde er:

  • At give børn, unge og familier forudsætninger for størst mulig grad af selvforvaltning og oplevelse af egen formåen
  • At give børn, unge og familier mulighed for personlig udvikling og for at erhverve sociale og praktiske færdigheder, der kan øge deres muligheder for at tage del i samfundet
  • At styrke forholdet til andre mennesker, såvel familie som andet netværk, og om nødvendigt medvirke til at genetablere brudte kontakter samt yde støtte til at skabe nye.

Det betyder:

  • At vi tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle ressourcer og behov
  • At vi i den pædagogiske praksis søger at normalisere barnet, den unges eller familiens tilværelse mest muligt ved at samarbejde med og bruge netværk, øvrig familie og lokalområdets tilbud
  • At vi i et tværfagligt samarbejde udvikler relevante indsatser, som er i overensstemmelse med samfundsudviklingen, anerkendte metoder og målgruppernes behov.
Familie- og ungehuset i Hadsten

Familie- og Ungehuset

Familie- og ungehuset tilbyder ambulante indsatser til børn, unge og familier

Målgruppe:

Børn, unge og familie, som har udfordringer med at klare en hverdag.

Formål:

At borgerne bliver hjulpet, støttet, guidet, rådgivet eller behandlet, så de opnår mestringsstrategier til at klare forandringer i deres liv eller til at kompensere for det, der forhindrer dem i at klare hverdagslivet.

Læs mere om Familie- og Ungehuset
Åhuset i Hadsten

Åhuset

Åhuset er en døgnafdeling med 10 pladser

Målgruppe:

Børn i alderen 0-18 år, der ikke kan bo sammen med den biologiske familie eller plejefamilie.

Formål:

At børnene bliver gode til at mestre et hverdagsliv.

Læs mere om Åhuset