Familie- og ungehuset i Hadsten

Familie- og Ungehuset

Målet med Familie- og Ungehuset er at give familier og unge i kommunen et tilbud om udvikling og forandring.

Familie- og Ungehuset tilbyder hjælp til familier og unge med problemer, de selv har svært ved at løse, og huset er en del af Børn og Families tilbud til børnefamilier i Favrskov Kommune.

Tilbuddet er til familier og unge med børn mellem 0 og 18 år.

Hvad tilbyder Familie- og Ungehuset?

Familie- og Ungehuset arbejder forebyggende og i nogle tilfælde kompenserende med familier, unge og netværket omkring familien.

Vi tilbyder samtaler, gruppeforløb eller aktiviteter, hvor familien eller den unge kan øve sig på nye måder at være sammen på. Aftaler er, så vidt det er muligt, tilpasset efter behov og arbejdstider, og aktiviteter kan foregå i Familie- og Ungehuset eller i familiens eget hjem.

Et forløb i Familie- og Ungehuset er en foranstaltning efter servicelovens §11, § 52.3.3., §52.3.6 og § 52.3.7. Rådgivere i Børn og Familie visiterer til tilbuddet.

Hvornår foregår aktiviteterne?

Behandlingen foregår hovedsageligt i dagtimerne. Og tilbuddet tager højde for familiernes og de unges muligheder og ressourcer og personalets faglige viden, så det giver den bedst mulige udvikling for familien.

Vi arbejder ud fra familiens og socialrådgiverens mål. Vi tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til familien samt netværket i de konstellationer, som matcher familiens behov. Vi samarbejder med forældre, familiens netværk og andre professionelle – eksempelvis skolelærere, institutionspædagoger og sundhedsplejersker.

Mere om Familie- og Ungehuset

Familie- og Ungehuset er organisatorisk placeret i 'Udførerområdet – børn og familie', som hører under Børn og Familie.

I Familie- og Ungehuset er vi 28 ansatte med blandet social-, pædagog-, psykolog- og sundheds- faglig uddannelse, hvoraf mange blandt andet er suppleret med terapeutisk efteruddannelse.

Bamse sidder i vindueskarm

Åben Anonym Rådgivning

Ønsker du som forælder anonym rådgivning – det vil sige uden at oplyse dit eller barnets navn eller institution - er du velkommen til at kontakte Åben Anonym Rådgivning.

Du kan ringe alle onsdage kl. 15 – 17 (uden for skolernes ferie) på 89 64 34 50. Her kan du få op til tre samtaler.

Kontakt

Familie- og Ungehuset

Hovvej 120
8370 Hadsten