You are here

10. klasse

Vil du gå i 10. klasse, er der flere muligheder i Favrskov Kommune.

En ny udgave af 10. klasse ser dagens lys i Favrskov Kommune til august 2021. Der vil fortsat være 10. klasse i både Hadsten og Hammel. I det nye tilbud får eleverne mulighed for at vælge mellem tre spor:

 • Et virksomhedsspor (almen 10. klasse) (Hadsten Skole og Skovvangskolen i Hammel)

Sporet har fokus på samarbejde med lokale virksomheder med blandt andet det formål, at eleverne får et tydeligt billede af de forskellige brancher.

 • Et fagligt/bogligt spor (almen 10. klasse) (Hadsten Skole og Skovvangskolen)

Sporet har fokus på at skabe et fagligt løft samt øget brobygning på henholdsvis erhvervsskoler og gymnasier, så eleverne gennem et længere forløb på de respektive uddannelsesinstitutioner får et reelt indtryk af arbejdsformer og det faglige niveau.

 • Et erhvervsfagligt spor (erhvervsklasse) 

Sporet er organiseret, så eleverne både får 10. klasse og det første grundforløb (GF1) af en erhvervsuddannelse i løbet af skoleåret. Modellen gennemføres i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, hvor eleverne også kommer til at gå hele skoleåret. 

Dermed er der fra august 2021 10. klasse tre steder i kommunen: Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, Skovvangskolen i Hammel og Hadsten Skole. Sporene på de to sidstnævnte skoler er ens.

Hvis du vil vide mere om de enkelte tilbud, er du velkommen til at kontakte:

 • Hadsten Skole: Katrine Klixbüll, skoleleder, 89 64 47 21, kjkl@favrskov.dk
 • Skovvangskolen: Jesper Hother, udskolingsleder, 89 64 36 53, jhot@favrskov.dk 
 • Den jydske Haandværkerskole: Henrik Dalsgaard, uddannelseschef, 89 37 02 60, hd@djhhadsten.dk
   

.

 

Infomøde 26. januar 2021

En lang række interesserede elever og deres forældre deltog i det online info-møde 26. januar 2021 om 10. klasse i Favrskov Kommune - se oplæg om det nye 10. klassetilbud i Favrskov Kommune    
 

Læs mere i referatet fra byrådsmødet her (om ændring af 10. klassetilbuddet fra skoleåret 2021/22)

Læs mere om 10. klasse på Hadsten Skole og Center 10 Hammel på Skovvangsskolen.

Info om skoledistrikter

Hadsten Skoles 10. klassedistrikt omfatter følgende skolers distrikter:

 • Bavnehøjskolen
 • Hadbjerg Skole
 • Hadsten Skole
 • Lilleåskolen
 • Østervangskolen
 • Korsholm Skole
 • Haldum-Hinnerup Skolen
 • Rønbækskolen
 • Præstemarkskolen
   

Skovvangskolens 10. klassedistrikt omfatter følgende skolers distrikter:

 • Skovvangskolen
 • Søndervangskolen
 • Tungelundskolen
 • Ulstrup Skole
   

Det vil sige, at hvis en elev er bosat i f.eks. Haldum-Hinnerup Skolens distrikt, hører eleven til Hadsten Skoles 10. klassedistrikt. Eleven er dermed garanteret optagelse i 10. klasse på Hadsten Skole og transport efter gældende regler, hvis man vælger en skole i det skoledistrikt, hvor man bor.

Læs artiklen: - Vi har både faglige og sociale forventninger til eleverne

Mere om 10. klasse

 • Hvem kan få buskort?

  Ifølge gældende regler for fri befordring, er elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) berettigede til gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

  Elever, der gå i 10. klasse, skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.​

  Det er skolerne, der bestiller buskortene, og det er også her, du kan få mere at vide om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales godtgørelse for transport til forældrene.

  Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal du selv klare transporten til og fra skole. Fx. kan elever fra Ulstrup Skoles distrikt få buskort til 10. klasse på Skovvangsskolen i Hammel, men ikke til 10. klasse på Hadsten Skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole. 
   

  Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på boernogkultur@favrskov.dk

   

 • EUD10

  Favrskov Kommune har indgået aftaler med omkringliggende erhvervsskoler om EUD 10. Aftalen betyder, at elever i Favrskov Kommune kan søge om en plads.

  På EUD10 kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse som f.eks. elektriker, pædagogisk assistent og social- og sundhedsassistent, ansat i butik eller på kontor.

  Der gives transport efter gældende regler til EUD10 tilbud, der ligger i kommuner, der grænser op til Favrskov Kommune.
   

  Du kan læse mere om de enkelte erhvervsskolers EUD10 tilbud på deres hjemmesider:
   

  EUD10 på Tradium i Randers

  EUD10 på Aarhus Tech

   

Kontakt

Børn og Kultur
Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

04.02.2021
riz